European Commission logo
Креирајте профил
Можете да изберете повеќе зборови со разделна запирка

ЕПАЛЕ - Електронска платформа за учење на возрасните во Европа

Applied Filters

Младинско претприемништво: Ограничувања и бариери за отпочнување и раководење со сопствен бизнис (стартап) од страна на младите луѓе

Развојот на македонскиот стартап екосистем и креирањето квалитетни и одржливи
политики во оваа област се од особено значење и за развојот и за растот

Започнува на
TreeImage.
LJUPKA KJURKCHIEVA
|Постирано на 4 months порано