European Commission logo
Креирајте профил
Можете да изберете повеќе зборови со разделна запирка

ЕПАЛЕ - Електронска платформа за учење на возрасните во Европа

Applied Filters

ИСТРАЖУВАЊЕ: Потребата за развој на претприемачки вештини помеѓу младите во Пелагонискиот регион

Вклучувањето во претприемништвото овозможува да се зголеми самодовербата, да се постигне економска независност и оттргнување од работ на сиромаштијата

Започнува на
TreeImage.
Monika Markovska
Community Contributor (Bronze Member).
|Постирано на 1 week порано