European Commission logo
Креирајте профил
Resource Details
Ресурси

НОВ ЕВРИДИКА ИЗВЕШТАЈ: Образование и обука за возрасни во Европа: Градење инклузивни патеки до вештини и квалификации

Овој извештај има за цел да одговори на ова прашање преку истражување на тековните национални пристапи за промовирање на доживотно учење, со посебен фокус на политики и мерки за поддршка на возрасните со ниско ниво на вештини и квалификации за пристап до можности за учење. Извештајот се потпира на неколку извори на податоци: информациите собрани од националните единици на Евридика низ 37 европски земји, дополнети со квалитативни и квантитативни податоци обезбедени од други организации, вклучувајќи ги Cedefop, Eurostat и OECD.

Во моментов извештајот е достапен само на англиски јазик и во тек е постапка за превод на истиот.

 

Resource Details
ISBN
ISBN 978-92-9484-609-9
Автор на ресурс
Евридика мрежа
Вид ресурс
Студии и извештаи
Земја
Северна Македонија
Датум на објавување
Language of the document
Англиски
Login (0)
Themes addressed

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!