European Commission logo
Креирајте профил
Resource Details
Ресурси

Pozitivni trendovi na tržištu rada

Na tržištu rada Crne Gore posljednju godinu bilježe se pozitivni trendovi, koji se reflektuju kroz smanjenje broja nezaposlenih lica, odnosno smanjenje stope registrovane nezaposlenosti. Uz registrovanu, opada i anketna nezaposlenost, što pokazuju podaci iz Ankete o radnoj snazi, koju realizuje MONSTAT po međunarodno priznatoj uporedivoj metodologiji. Prema posljednjim pokazateljima MONSTAT-a, za II kvartal 2018. stopa nezaposlenosti iznosi 14,4% što predstavlja smanjenje u odnosu na II kvatral 2017. kada je stopa bila 15,1%.

 Kao što je uobičajeno, u ovom periodu godine očekuje se rast nezaposlenosti iz tri osnovna razloga: povratak sezonaca na evidenciju, prijava visokoškolaca, zbog programa stručnog osposobljavanja i dolazak lica sa utvrđenim procentom invaliditeta.  U susret očekivanim promjenama u evidenciji nezaposlenih lica, a u cilju kvalitetne pripreme nezaposlenih lica za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Crne Gore realizuju se brojne mjere i aktivnosti usmjerene na smanjivanje nezaposlenosti.

Pored kontinuiranog informisanja o mogućnostima i uslovima zapošljavanja, Zavod realizuje programe koji su namijenjeni pripremi nezaposlenih lica za traženje zaposlenja, psihosocijalnoj i motivacijskoj podršci ličnom razvoju, savjetovanju kod izbora, odnosno promjeni zanimanja ili zaposlenja. U pitanju su kraći programi, u trajanju od dva do tri dana, uz dodatne, prema potrebi, individualne savjetodavne tretmane, koji se odvijaju u okviru redovnih aktivnosti.

Zavod redovno sprovodi veći broj mjera koje su namijenjene aktivaciji lica sa svoje evidencije. To su:

  • Informativni grupni razgovori – organizuju se u cilju prenosa informacija u što kraćem roku većem broju nezaposlenih lica određene ciljne grupe (npr. prilike i mogućnosti za sezonsko zapošljavanje);
  • Informativno-motivacioni seminari – sastoje se od  kraće obuke o načinima traženja posla, realnijoj procjeni sopstvenih mogućnosti, pisanju prijave za posao, usvajanje poželjne poslovne komunikacije;
  • Informativno-motivacioni seminari za srednjoškolce i visokoškolce – organizuju se za navedene ciljne grupe kako bi se upoznali sa  karakteristikama crnogorskog tržišta rada i obučili se za izradu CV-ja i motivacionog pisma;
  • Obuka za preduzetništvo – seminar namijenjen licima koja su zainteresovana za kreditnu podršku Zavoda. Naime, iskustvo u finansijskoj podršci preduzetništva je pokazalo da uspjeh u sopstvenom biznisu direktno korespondira sa prethodnim znanjem i iskustvom koja ta lica imaju kada je biznis u pitanju. Iz tog razloga se krenulo u organizovanje ovih seminara namijenjenih licima koji apliciraju za kreditna sredstva kako bi se dodatno upoznali sa pravima i obavezama po osnovu dodijeljenih kreditnih sredstava i osnovama malog biznisa.
  • Job clubs – Klubovi za traženje posla – omogućavaju pružanje savjetodavne i informatičke pomoći nezaposlenim licima za pronalaženje informacija o slobodnim radnim mjestima, pisanje i štampanje molbe i CV-ja, korišćenje elektronske pošte.

 

Resource Details
Автор на ресурс
Zavod za zapošljavanje CG
Вид ресурс
Статии
Земја
Crna Gora
Датум на објавување
Language of the document
Hrvatski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!