Skip to main content
Resource Details
Ресурси

Upprätthåll studievanan och inlärningsförmågan för framtidens arbetsmarknad

Flexibla och tillgängliga studiemöjligheter blir allt viktigare på framtidens arbetsmarknad. Möjligheten att studera i olika livssituationer och vid sidan av arbetet svarar på nya kunskaps- och kompetensbehov. Centralt är också att man som arbetstagare upprätthåller studievanan och inlärningsförmågan.

Läs mera i bloggen för Öppna universitetet vid Åbo Akademi.

Resource Details
Display on portal
Resource author
Pekka Tenhonen
Вид ресурс
Друго
Земја
Клучни зборови
Датум на објавување
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!