European Commission logo
Креирајте профил
Resource Details
Ресурси

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – en snabbare väg till arbete

På Svenska ESF-rådets webbplats kan du läsa om socialfondsprojektet YFI, vilket är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och ett antal yrkesgymnasier i Stockholms stad. Projektets syfte är att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning riktad till målgruppen vuxna utrikesfödda. Projektets arbetssätt kan halvera tiden det tar att gå från sfi till en anställning genom att språk- och yrkesutbildning integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet – en gymnasial yrkesutbildning och ett arbete.

Läs mer på ESF-rådets webbplats.

Resource Details
Display on portal
Автор на ресурс
ESF-rådet
Вид ресурс
Можности и ресурси
Земја
Sverige
Датум на објавување
Language of the document
Svenska
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!