Skip to main content
Resource Details
Ресурси

Odborné versus obecné vzdělávání: nová zjištění PIACC

Často se argumentuje, že odborné vzdělávání usnadňuje přechod mezi školou a trhem práce, avšak zároveň snižuje adaptabilitu směrem k měnícímu se prostředí. Díky nedávnému mezinárodnímu šetření PIACC, kde se zkoumaly závislosti mezi mírou zaměstnanosti a typem studia a věkem, tento trend můžeme potvrdit. Počáteční výhoda, spojená s odborným vzděláváním, přechází v pozdějším věku člověka v nevýhodu, porovnáme-li data u skupiny lidí se vzděláním obecným. Tyto výsledky jsou ještě výraznější u států se silným záběrem na odborné vzdělávání v průmyslových odvětvích.

Publikace je dostupná v angličtině.

 

Resource Details
Resource author
Franziska Hampf
Вид ресурс
Статии
Земја
Клучни зборови
Датум на објавување
Language of the document
Login (0)
Tags

Сакаш друг јазик?

Овој документ исто така е достапен и на други јазици. Ве молиме изберете еден од наведените подолу.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!