News
Новости

Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku

Národný koordinátor európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku je súčasťou európskej siete, ktorej vznik iniciovala Európska komisia s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu spoluprácu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva v každej z členských krajín, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízkokvalifikovaných osôb a podporiť ich účasť na vzdelávaní. Koordinátori sa venujú rôznym aktivitám v danej oblasti, pričom zapájajú širokú sieť zainteresovaných strán a zdieľajú príklady dobrej praxe z domáceho prostredia ako aj zo zahraničia.

Činnosť Národného koordinátora európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku je pokračovaním aktivít realizovaných od roku 2018 Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Aktuálny projekt realizuje od 1. 1. 2022 Úsek celoživotného vzdelávania.

hgfds.

V súlade so Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 je hlavným cieľom podpora vzdelávania dospelých na Slovensku a jeho ďalšieho rozvoja prostredníctvom posilnenia vnímania vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva ako nástroja rozvoja osôb a ich kariéry ako i národnej ekonomiky. Na Slovensku je táto potreba naliehavá najmä v súvislosti s nízkou participáciou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti (pohybuje sa na úrovni 4,5 % dospelej populácie v porovnaní s priemerom krajín OECD 11 %).

Jednou z hlavných aktivít iniciatívy je príprava Mapovacej správy o stave zručností pre život v SR, ktorej predchádza realizácia okrúhlych stolov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Prečo sa chceme venovať zručnostiam pre život?

Zručnosti a kompetencie pre život sú súčasťou výbavy jednotlivca na to, aby ľahšie dokázal reagovať na zmeny a problémy v dynamike súčasnej spoločnosti. Poďte sa s nami rozprávať na tému zručností pre život, čo znamenajú, ako je ich rozvoj podporovaný a kde môžeme prispieť k zmene! ŠIOV ako Národný koordinátor Európskeho programu v oblasti vzdelávania dospelých realizuje prieskum ponuky vzdelávacích možností a poskytovateľov neformálneho vzdelávania pre dospelých s cieľom lepšieho nastavenia verejných politík. Až do konca septembra sa budeme stretávať v rôznych častiach Slovenska a diskutovať o potrebách a možných intervenciách v tejto oblasti.

Termíny plánovaných okrúhlych stolov: 

*registrácia sa Vám otvorí po kliknutí na zvolený termín

Vidíme sa počas aktivít iniciatívy Národného koordinátora Európskeho programu vzdelávania dospelých na Slovensku!

Login (8)

Сакаш да напишеш статија?

Не се двоуми да го направиш тоа!

Кликни на линкот подолу и започни со постирање на статијата!