European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурси

Curriculum globALE: competency framework for adult educators

Vzdelávatelia sú kľúčom ku kvalitnému vzdelávaniu dospelých. V mnohých krajinách sveta však nedostatok profesionálnych vzdelávateľov dospelých stále bráni pokroku v poskytovaní celoživotného vzdelávania.

Publikácia Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie UNESCO s názvom Curriculum globALE predstavuje jedinečným referenčný rámec pre odbornú prípravu vzdelávateľov dospelých, ktorý sa dá ľahko prispôsobiť na národné a regionálne prostredie.

Tento dokument pomáha zlepšovať nielen úroveň programov vzdelávania a učenia sa dospelých, ale aj schopnosť krajín plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja.

Cieľom tohto dokumentu je:

  • zvýšiť profesionalizáciu vzdelávania dospelých poskytnutím spoločného referenčného rámca pre programy vzdelávania dospelých a navrhovaného štandardu kompetencií pre vzdelávateľov dospelých,

  • podporovať poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy dospelých pri navrhovaní a realizácii vzdelávacích programov v tejto oblasti,

  • podporovať výmenu poznatkov a vzájomné porozumenie medzi vzdelávateľmi dospelých na celom svete.

 

curriculum globale.png.

 

Resource Details
ISBN
978-92-820-1240-6
Автор на ресурс
UNESCO Institute for Lifelong Learning, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, German Institute for Adult Education. Leibniz Centre for Lifelong Learning , International Council for Adult Education
Вид ресурс
Отворени образовни ресурси
Земја
Europe
Датум на објавување
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!