European Commission logo
Креирајте профил
Resource Details
Ресурси

Kompass 2020: Helse i et kompetansepolitisk perspektiv

Sysselsettingsandelen i Norge har falt siden 2000, og er lavere enn i flere andre land. Fallet skyldes i stor grad endringer i befolkningens sammensetting. For grupper med lite formell utdanning kan nedgangen skyldes strukturelle endringer i arbeidsmarkedet og høyere krav til kompetanse. Tema som beskrives i rapporten:

  • Stadig flere som står utenfor arbeid og utdanning, mottar helserelaterte ytelser
  • Kompetanse som kreves i arbeidslivet
  • Sammenheng mellom helse og kompetanse er komplekst
  • Kompetent arbeidskraft som sikrer at arbeidsmarkedet fungerer godt, er viktig
  • Kompetansepolitikk er god inkluderingspolitikk
Resource Details
Автор на ресурс
Kompetanse Norge
Вид ресурс
Студии и извештаи
Земја
Norge
Датум на објавување
Language of the document
Norsk
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!