Resource Details
Ресурси

IKT for inkludering Utvikling og muligheter for landene i Europa

 

Denne rapporten presenterer de viktigste funnene fra et prosjekt om IKT forinkludering, som er gjennomført i regi av The European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Rapporten er et forsøkt på å identifisere kritiske faktorer som styrker effektiv bruk av ikt i inkluderingsarbeidet for alle typer lærende. Den retter spesiell oppmerksomhet på funksjonshemmede og lærende med spesielle behov.

Resource Details
Resource author
The European Agency for Development in Special Needs Education
Вид ресурс
Студии и извештаи
Земја
Датум на објавување
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!