Skip to main content
Resource Details
Ресурси

Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот

Излезе книгата ‘Образованието и обучението на възрастни като откриване на нови хоризонти: Преосмисляне на ученето през целия живот’ (‘Adult Education as Empowerment Re-imagining Lifelong Learning through the Capability Approach, Recognition Theory and Common Goods Perspective’) с автори Пепка Бояджиева и Петя Илиева-Тричкова от Института по философия и социология при БАН.

 

За книгата

Тази книга преосмисля същността и ролята на образованието и обучението на възрастни както на индивидуално, така и на обществено ниво. Тя предлага аргументи за разбирането на образованието и обучението на възрастни като процес на откриване на нови хоризонти и свобода на действие, който има не само инструментална, но и вътрешно-присъща и трансформираща роля.  Книгата обединява идеи от: подхода на способностите и възможностите за реализация, теорията на признаването; подхода за социалната вграденост; икономическата перспектива за разбиране на публичните и частните блага и перспективата на общодостъпните блага. Анализът се основава на данни от мащабни международни изследвания, допълнени от качествени данни, и прилага сравнителен подход по отношение на редица европейски страни. Разработени са оригинални инструменти за измерване на отделни аспекти на образованието и обучението на възрастни като общодостъпно благо и реализирането му в различни социални контексти. Книгата е насочена към учени, преподаватели, студенти, политици и практици, интересуващи се от обучението на възрастни и от висшето образование и съпричастни към възприемането на човешкия живот от гледната точка на социалната справедливост.

Книгата е част от работата по проект “Динамика на неравенствата във висшето образование и обучението на възрастни: Сравнителен анализ на социалната справедливост” (JustEdu), финансиран от Фонд “Научни изследвания” в рамките на програма “Вихрен”, договор № КП-06-ДВ-2 от 16 декември 2019 г.

 

Съдържание

Въведение: Възможността за преосмисляне на образованието и обучението на възрастни като процес на откриване на нови хоризонти

Ученето през целия живот като хибриден феномен

Евристичният потенциал на подхода на способностите и възможностите за реализация при изследването на образованието (на възрастни)

Образованието и обучението на възрастни като способност за действие и процес на откриване на нови хоризонти

Социалната вграденост на способността за участие в образование и обучение на възрастни

Непрекъснатият стремеж към признаване: теорията за признаването като перспектива за осмисляне на  образованието и обучението на възрастни

Към цялостно разбиране на мисиите и ролите на образованието и обучението на възрастни

Справедливост за кого, по отношение на какво и къде: многоизмерният характер на социалната справедливост в образованието и обучението на възрастни

Крехката социалност: неравенствата в достъпа до образованието и обучението на възрастни и социалното доверие

Неотделимо социално: Преосмисляне на образованието и обучението на възрастни като общодостъпно благо

Заключение: Образованието и обучението на възрастни като инструмент за разкриване на нови хоризонти или социален контрол?

Методологична бележка: Предимства и недостатъци на мащабните международни проучвания

 

Първи рецензии

I am highly impressed with this new book by Boyadjieva and Ilieva-Trichkova. Their investigation on empowerment and adult education has been nicely executed in a rigorous way, both at the theoretical and empirical level. It combines an excellent critical account of leading sociological theories with evidence-based claims underpinned by large scale data. This book is a must-read for everyone who deeply cares about adult education and will serve as an inspiration for tomorrow’s research in the field” (Professor Ellen Boeren, University of Glasgow, UK)

This is an outstanding contribution to the conceptualization and analysis of adult education and its significance for individuals, communities, and societies. The authors creatively combine discussion and development of theory with empirical analysis of cross-national data. The result is a book full of important insights and perspectives, really valuable to scholars and students as well as to stakeholders and practitioners in adult education” (Palle Rasmussen, Emeritus Professor, Aalborg University, Denmark)

 

Resource Details
ISBN
978-3-030-67135-8
Resource author
Пепка Бояджиева; Петя Илиева-Тричкова
Вид ресурс
Статии
Датум на објавување
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!