Resource Details
Ресурси

Svetovanje za razvoj kompetenc zaposlenih in večje priložnosti na trgu dela

RIC Novo mesto je od aprila do oktobra 2015 izvajal projekt Svetovanje za odrasle.

Prednostne ciljne skupine, za katere so izvajali svetovanje v okviru projekta, so bili odrasli, ki so imeli dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so bili zaposleni, stari 45 let in več, brezposelni, stari 50 let in več, mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti in obsojenci.

V okviru projekta je nastal predstavitveni film Svetovanje za razvoj kompetenc zaposlenih in večje pozornosti na trgu dela. S filmom so predstavili aktivnosti in svoje delo, še posebej so to hoteli približati skupini brezposelnih ter zaposlenim, starejšim od 45 let. S tem želijo promovirati svojo dejavnost tudi v prihodnje. Projekt Svetovanje za odrasle sta financirala Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport (MIZŠ) ter EU znotraj evropskega socialnega sklada (ESS), zato so bile vse storitve za uporabnike brezplačne.

 

Resource Details
Resource author
RIC Novo mesto
Вид ресурс
Друго
Земја
Датум на објавување
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!