European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурси

Erivajadusega täiskasvanud õppija mitteformaalõppe õppegrupis osalemise mõju koolitaja arengule

Magistritöö uurimisprobleem on sõnastatud küsimusena: "Kas ja kuidas mitteformaalõppe õppegrupis osalev erivajadusega täiskasvanud õppija mõjutab koolitaja enesearengut?" Uuringu eesmärgiks on teada saada ja mõista, kas ja kuidas koolitajad analüüsivad kogemusi, kui õppegrupis osaleb erivajadusega täiskasvanud õppija, ehk kas ja milline on erivajadusega täiskasvanud õppija õppegrupis osalemise mõju koolitaja enesearengule. Iga uus kogemus on koolitaja jaoks potentsiaalne õppimise ja arengu võimalus. Täiskasvanute koolitaja professionaalsuse arendamises ja õpetamisoskuste õppimises on oluline roll kogemustest õppimisel. Koolitaja kui täiskasvanud inimese õppimist mõjutavad nii tema varasemad elu- ja õppimiskogemused kui ka need kogemused, mis on kogutud täiskasvanute koolitamisest õppides (Karm, 2007). Kogemustel on meile alati mingi mõju ning koolitajate kogemusi (ja kogemuste tähendusi, tõlgendusi) erivajadustega täiskasvanud õppijatega õppegruppides uurides, saame teada, kas ja kuidas on need kogemused mõjutanud koolitajate arusaamu, arvamusi, tõekspidamisi, teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtusi, emotsioone, tundeid, seisukohti, uskumusi ja käsitusi (Kallaste, 2011) ja motivatsiooni enese arendamiseks.

Erivajadustega täiskasvanud õppijate osakaal mitteformaalõppes on kasvamas, kuna aina enam on erivajadustega inimestele mõeldud tugiteenuseid ja regulatsioone ning ka ühiskond on aina enam valmis erivajadustega inimesi aktsepteerima.

Erivajadustega laste, noorte ja täiskasvanute õppimisvõimalused formaalõppes (nii kutsekui ka kõrgkoolides) ja informaalselt on ühiskonnas toetatud ning reguleeritud. Erivajadustega õppijatega töötamiseks spetsialiseerunud asutused on hästi toimivad. Regulatsioon erivajadustega täiskasvanute mitteformaalõppes osalemise kohta puudub. Mitteformaalõppe koolitajatel on siinkohal võtmeroll, olenevalt sellest, milline on koolitaja valmisolek erivajadustega täiskasvanud õppijaga töötada.

Uuringu läbiviimisel on kasutatud fenomenograafias levinud poolstruktureeritud intervjuusid ning andmeid on analüüsitud induktiivselt, kombineerituna kvantitatiivse andmeanalüüsiga. Uuringutulemustest selgus, et erivajadustega täiskasvanud õppija osalus mitteformaalõppe õppegrupis mõjutab koolitaja enesearengut, kuid mitte alati oluliselt teistmoodi, kui iga teine kogemus koolituse kontekstis; teadlikumalt analüüsivad oma kogemusi need koolitajad, kellel on erivajaduste kohta teoreetilised teadmised ning ka pikema tööstaažiga koolitajad.

Võtmesõnad: erivajadustega täiskasvanud õppija, mitteformaalõpe, kogemusest õppimine, koolitaja eneseareng

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Автор на ресурс
Teele Puusepp
Вид ресурс
Студии и извештаи
Земја
Eesti
Датум на објавување
Language of the document
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!