Skip to main content
Resource Details
Ресурси

Levenslang leren doorgelicht

België doet het op het vlak van levenslang leren goed qua bijscholen. Maar het kan beter als het gaat over langdurige bijscholingen of het loopbaangericht omscholen. Dat stelt HR-bedrijf Randstad naar aanleiding van een studie over levenslang leren. Die toont onder meer aan dat de helft van de werknemers jaarlijks minstens één opleiding volgt.

Randstad is het niet eens met de kritiek dat België achterop hinkt qua levenslang leren. Wat levenslang leren op de werkvloer, bij de bedrijven betreft, doet ons land het goed, zegt arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad. Maar voor de langlopende of loopbaangerichte opleidingen, lopen we achter tegenover de Scandinavische landen, Nederland of Zwitserland.

"Te weinig werkenden hebben de mogelijkheid om langere opleidingen te volgen", zegt Denys. Werkgevers kunnen er misschien meer voor openstaan, zegt hij." Maar er is zeker ook een tekort aan aanbod toegespitst op werkenden." Het volwassenenonderwijs moet veel flexibeler, met meer maatwerk, klinkt het.

Volgens de studie in september vorig jaar afgenomen bij 2.000 mensen is levenslang leren een realiteit op de werkvloer. De helft van de 18-65-jarigen die aan de slag zijn, volgt minstens één opleiding per jaar (zowel werk- als niet-werkgerelateerd). Bij de werkzoekenden is dat maar 35 procent. Samen geeft dat gemiddeld 41 procent. Zeven op de tien opleidingen zijn werkgerelateerd, de rest is voor een hobby, persoonlijke ontwikkeling etc.

Naarmate men hogergeschoold is (de initiële opleiding), stijgt de werkzaamheidsgraad en hoe hoger de basisopleiding, hoe meer men bijschoolt, klinkt het. "Wie leert, werkt en wie werkt, leert", vat Denys samen. "De verdere bijscholing leidt dus niet tot een kleiner belang van de basisopleiding, maar eerder een groeiend belang."

Levenslang leren staat vooral in het teken van de huidige job, bijvoorbeeld om de kennis te verruimen over een interessant onderwerp (44%) of om de huidige job beter te doen (39%). De verdere loopbaan is minder van belang: 7 procent gaf een hogere kans bij het vinden of veranderen van werk als reden aan, 3 procent wil de kans om de job te verliezen minimaliseren.

De belangrijkste opgegeven reden om geen opleiding te volgen, is dat het niet nodig is voor het werk (50%). Ook zegt zowat de helft dat werknemers zich zullen moeten omscholen omdat jobs veranderen of verdwijnen. Maar slechts 15 procent vindt daarbij effectief dat ze zichzelf moeten omscholen. 

Resource Details
Resource author
Randstad
Вид ресурс
Студии и извештаи
Земја
Датум на објавување
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!