Skip to main content
Resource Details
Ресурси

Priručnik, smjernice i videomaterijal o vršnjačkom nasilju

U okviru projekta „Upoznajmo i prepoznajmo e-nasilje“ koji partnerski realizuju NVU Djeca Crne Gore i Volonterski klub JU Gimnazija „Slobodan Škerović“, pripremljen je edukativni materijal u vidu Priručnika za djecu, roditelje i nastavnike, kao i video materijal za djecu o elektronskom vršnjačkom nasilju. Takođe, pripremljene su i Smjernice o postupanju u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja za zaposlene u vaspitno-obrazovnom sistemu.

Priručnik „Uloga škole u prevenciji i intervenciji u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja“, autorke Vanje Rakočević, namijenjen je djeci, njihovim roditeljima i nastavnicima. Priručnik, pored osnovnih i korisnih informacija o elektronskom vršnjačkom nasilju i svim njegovim specifičnostima, objašnjava dvojaku ulogu škole kroz preventivne mjere, ali i mjere intervencije. U tom dijelu, predstavljene su i „Smjernice o postupanju u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja za zaposlene u vaspitno-obrazovnom sistemu“. Takođe, ponuđen je i set radionica za učenike/ce koje se mogu realizovati u okviru preventivnih programa u školi od strane stručnih saradnika/ca ili nastavnika/ca. Poseban dio priručnika namijenjen je roditeljima (savjeti o tome kako pripremiti djecu da budu sigurna u virtuelnom okruženju, kako da prepoznaju vršnjačko nasilje na internetu, ali i kako da reaguju u tim situacijama) i djeci (korisni savjeti i mjere opreza za sigurno i odgovorno korišćenje interneta, ali i smjernice šta djeca koja trpe nasilje ili mu svjedoče, mogu preduzeti i sa kim mogu razgovarati). Priručnik je dostupan na linku.

Za efikasnu intervenciju unutar škole neophodno je definisati uloge i odgovornosti svih zaposlenih i djece u okviru propisanih smjernica. Mora se znati ko, kada i na koji način interveniše i djeluje u različitim situacijama elektronskog vršnjačkog nasilja, odnosno ko šta radi kada postoji sumnja na nasilje ili se nasilje dogodi. Smjernice o postupanju u slučajevima elektronskog vršnjačkog nasilja za zaposlene u vaspitno-obrazovnom sistemu pripremila je pedagogica Vanja Rakočević u saradnji s Radnom grupom: Duška Šljivančanin (Zaštitnik ljudskih prava i sloboda CG), Zorica Minić (Udruženje psihologa Crne Gore), Zorica Vujović (Tim za odgovor na računarske incidente – CIRT), Katarina Vučinić-Marković (Udruženje pedagoga Crne Gore), Marina Matijević (Ministarstvo prosvjete), Maša Franeta (Juventas), Milica Pušonjić (Udruženje Roditelji), Rade Keković (Zavod za školstvo Crne Gore). Smjernice se mogu preuzeti sa https://drive.google.com/file/d/1TUTYvh8v8BZsiiFXe3rJsX-uh5MqaXZH/view .

Zahvaljujući tehničkoj podršci i saradnji s Darkom Ivanovićem iz NVO 35mm, koordinatorka projekta Sabra Decević i stručna saradnica Vanja Rakočević, kreirale su video materijal u cilju podizanja svijesti djece osnovnoškolskog uzrasta o prepoznavanju i suprostavljanju vršnjačkom elektronskom nasilju i važnosti adekvatnog reagovanja u tim slučajevima koji možete naći na https://www.facebook.com/nohatemne/videos/2687355427981889/ .

 

Projekat je podržan u okviru šireg projekta „Koalicija protiv vršnjačkog nasilja u crnogorskim školama“ koje NVO Roditelji u saradnji sa projektnim partnerima NVO Juventas, Unijom srednjoškolaca Crne Gore, Centrom za podršku lokalnom i regionalnom razvoju uz institucionalnu podršku Ministarstva prosvjete. Projekat finansira Evropska unija i kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

 

Preuzeto sa: https://digitalizuj.me/

Resource Details
Resource author
Vanja Rakočević, pedagoškinja Gimanzija "Slobodan Škerović" Podgorica
Вид ресурс
Отворени образовни ресурси
Земја
Датум на објавување
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!