Blog
Blog

Заедница образование за климата

Можности за приклучување кон заедница за образование за климата креирана од ЕУ

Додека Европската Унија работи активно на спроведувањето на Европската Зелена Агенда,  дел од активностите кои се поврзани со заложбите за ублажување на климатските промени се насочени кон образовните процеси.

Една таква заложба е крирањето на Зедницата Образование за Климата (Education for Climate Community).  Зедницата Образование за Климата е Европска партиципативна образовна заедница која ги поддржува промените кои се потребни за климатско- неутрално општество.  Како иницијатива на Европската Образовна Област до 2025 што е клучен дел од Европскиот Зелен Договор, оваа коалиција е дел од пристапот на Европска Унија кон образование за одржливост на животната средина.

Како заедница на практиката, ги збогатува препораките на Советот на Европа за одржливиста на животната средина и рамката на компетенции за одржливост со својот партиципативен пристап за да се превземе акција во овразованието за климатски промени на терен.  

To make a difference’ – this is what the #EducationForClimate Coalition is all about. To make a difference in your school, in your neighbourhood, in the very region you live and to contribute actively to the green transition our societies go through.”Commissioner Mariya Gabriel

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!