Skip to main content
Što mogući korisnici platforme EPALE misle o višejezičnosti?

EPALE je tokom aprila i maja 2014. sproveo anketu o mišljenjima strana koje su zainteresovane za sektor učenja odraslih u Evropi o predloženim opcijama platforme EPALE. U anketi je učestvovalo 1914 ispitanika iz 37 država, a anketa pokazala je da većina ispitanika nema problema sa korišćenjem engleskog jezika. Međutim, EPALE je višejezička internet strana i glavne strane ove platforme će biti dostupne na 24 jezika, dok će neke glavne informacije biti dostupne na 6 glavnih jezika Evropske unije (engleskom, francuskom, njemačkom, italijanskom, poljskom i španskom).  

Login (0)
Weight
0