European Commission logo
Create an account

Themes

Learner Support Theme.
Odrasli učenici

Korisnici koji znanje stiču kroz lekcije, studije, praktične vježbe i druge metode

Learning environments Theme.
Okruženja

Fizička ili online mjesta, konteksti i kulture u kojima nastavnici u obrazovanju odraslih podučavaju.

Policy Theme.
Politika

Okviri, finansiranje i planovi koji obuhvataju zajedničke ciljeve i postupke u području obrazovanja odraslih

Quality Theme.
Kvalitet

Nivo kompetencije ili standarda postignutog obrazovnom aktivnošću, materijalom ili programom