Skip to main content
Themes

Themes

Learner Support Theme
Odrasli učenici

Korisnici koji znanje stiču kroz lekcije, studije, praktične vježbe i druge metode

Learning environments Theme
Okruženja

Fizička ili online mjesta, konteksti i kulture u kojima nastavnici u obrazovanju odraslih podučavaju.

Life skills Theme
Vještine

Sposobnost da neko bude dobar u određenom području, a proizlazi iz nečijeg znanja, prakse i talenta.

Policy Theme
Politika

Okviri, finansiranje i planovi koji obuhvataju zajedničke ciljeve i postupke u području obrazovanja odraslih

Quality Theme
Kvalitet

Nivo kompetencije ili standarda postignutog obrazovnom aktivnošću, materijalom ili programom