European Commission logo
Create an account

Creativity and culture

Kako obrazovanje odraslih može da igra stratešku ulogu u zamišljanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa?

Novi evropski Bauhaus se može koristiti kao kompas za razvoj „mjesta, prakse i iskustava koja su obogaćujuća, održiva i inkluzivna“, na taj način doprinoseći oblikovanju otpornijih zajednica. Podsticanjem dijaloga preko kultura i podrške individualnom osnaživanju i demokratskoj svijesti kod odraslih učenika, kulturno obrazovanje je glavni pokretač i omogućavatelj socijalne kohezije. Sa kojim kreativnim alatima i metodologijama za socijalnu koheziju imate iskustva? Šta se dešava u kulturnim prostorima i kreativnim ekosistemima u nastajanju? Kako kreativnost u alternativnom iskustvu učenja (ALE) povezuje ljude da šire ljepotu i osjećaj pripadnosti? Kako možemo efikasno oblikovati inkluzivna i društva usmjerena na čovjeka kroz cjeloživotno učenje?

Suzite rezultate svoje pretrage

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

Zemlja

Moguće je izabrati više vrijednosti