Creativity and culture

Kako obrazovanje odraslih može da igra stratešku ulogu u zamišljanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa? Novi evropski Bauhaus se može koristiti kao kompas za razvoj „mjesta, prakse i iskustava koja su obogaćujuća, održiva i inkluzivna“, na taj način doprinoseći oblikovanju otpornijih zajednica. Podsticanjem dijaloga preko kultura i podrške individualnom osnaživanju i demokratskoj svijesti kod odraslih učenika, kulturno obrazovanje je glavni pokretač i omogućavatelj socijalne kohezije. Sa kojim kreativnim alatima i metodologijama za socijalnu koheziju imate iskustva? Šta se dešava u kulturnim prostorima i kreativnim ekosistemima u nastajanju? Kako kreativnost u alternativnom iskustvu učenja (ALE) povezuje ljude da šire ljepotu i osjećaj pripadnosti? Kako možemo efikasno oblikovati inkluzivna i društva usmjerena na čovjeka kroz cjeloživotno učenje?

Suzite rezultate svoje pretrage

Zemlja

Moguće je izabrati više vrijednosti