European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

Raspakivanje predrasuda

Mediji imaju ključnu ulogu u borbi za javno dobro i ostvarivanje ljudskih prava. Odabirom tema i načinom na koji o njima izvještavaju, utiču na kritičko sagledavanje stvarnosti i formiranje javnog mišljenja. Zbog toga je njihova uloga od posebnog značaja kada je u pitanju unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI). Zakonska je obaveza medija da kreiraju raznovrsne i kvalitetne sadržaje za sve pojedince i društvene grupe, kao i da podstiču inkluziju osoba sa invaliditetom, ali se u praksi to ne reflektuje. Sporadičnim i neadekvatnim izvještavanjem o problemima ove grupacije, mediji diskriminišu OSI i u društvu zadržavaju stavove bazirane na stereotipima, predrasudama i stigmatizaciji.

Prilikom informisanja o OSI, pred urednicima i novinarima otvara se mnogo pitanja - koji jezik primijeniti, a da se ispoštuju sve smjernice; kako pričati o OSI, a da invaliditet ne bude nosilac priče; kako izbjeći patetiku, a da priča ne izgubi emociju; kako zaobići senzacionalizam, a zainteresovati publiku; kako uopšte obrađivati teme koje se bave OSI? Ova publikacija, uz kratak osvrt na relevantne međunarodne i domaće propise u oblasti medija, kao i presjek istorijske promjene pristupa invaliditetu, daje smjernice za novinare i urednike koji izvještavaju o OSI i koji bi trebalo da budu nosioci transformacije društva. Ona sadrži i najznačajnije preporuke koje je važno ispoštovati da bi se iz dominantnog medicinskog modela pristupu invalidnosti prešlo na socijalni, koji je utemeljen na principima ljudskih prava i ostvarivanja jednakosti za sve. Takav pristup ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u društveni, ekonomski, politički i kulturni život zajednice.

Stoga je priručnik namijenjen i svima onima koji svojim radom i promjenom stavova žele da doprinesu takvoj transformaciji svijesti i rušenju predrasuda i stereotipa o osobama sa invaliditetom. Standardi, neophodni za razvoj društva utemeljenog na modernom konceptu ljudskih prava, postavljeni su u međunarodnim i domaćim dokumentima. Od predstavnika medija se očekuje da prepoznaju važnost svoje uloge, da zauzmu proaktivniji stav i da u moru tema nađu prostor za osobe sa invaliditetom, jer tako ispunjavaju i svoju obavezu da podstiču stvaranje jednakih mogućnosti za sve. Istinski inkluzivno društvo podrazumijeva i istinito, objektivno i potpuno izvještavanje o životu osoba sa invaliditetom.

Resource Details
ISBN
https://cgo-cce.org/publikacije/ljudska-prava-izdavastvo/
Autor resursa
https://cgo-cce.org/publikacije/ljudska-prava-izdavastvo/
Vrsta resursa
Mogućnosti i resursi
Zemlja
Crna Gora
Datum objave
Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!