Resource Details
RESURS

PRIRUCNIK ZA SAMOEVALUACIJU USTANOVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

PRIRUČNIK ZA SAMOEVALUCIJU USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH je izrađen sa ciljem da pruži svojevrsnu podršku ustanovama u cilju unapređenja rada, kako same ustanove, tako i tima i pojedinca. Izrada priručnika je podržana od strane projekta EPALE Nacionalna služba za podršku u Crnoj Gori, koji ima za cilj da promoviše značaj obrazovanja odraslih i podstiče jačanje ljudskog kapitala kroz upotrebu jedinstvene elektronske platforme za učenje odraslih u EVROPI. Priručnik se sastoji iz više poglavlja koja ustanovama pružaju sveobuhvatan pristup procesu samoevaluacije. Kroz teorijski uvod u samoevaluaciju, korisnici ovog dokumenta se mogu nesmetano upoznati sa ciljevima i zadacima samoevaluacije, prije nego što pređu na praktičnu primjenu, uz pomoć primjera i alata koji su dati u priručniku. Kvalitet rada ustanove zavisi od više faktora i mjeri se uz pomoć velikog broja indikatora. Samoevaluacija je vid procjene koji ne poznaje hijerarhiju, jer su evaluator i evaluirani zapravo jedno. Težnja svakog pojedinca, tima ili organizacije/institucije je da se razvija i ostvaruje bolje rezultate. Glavni pokretački mehanizam je spoznaja potencijala i mogućnosti, sa jedne strane, i nedostataka i barijera, sa druge strane. Na osnovu uspjeha, odnosno neuspjeha, ustanova bira aktivnosti koje su primjerene promjenama koje želi postići. Upravo tome i služi samoevaluacija. Ona ima za cilj da pruži odgovore na četiri ključna pitanja:

• Šta želimo da otkrijemo?

• Kako želimo to da uradimo?

• Sa kim želimo da sarađujemo?

• Šta želimo da izbjegnemo?

Ključni njen nedostatak je subjektivnost. Kako bi se pomoglo ustanovama da svedu subjektivnost u samoprocjeni na najmanju moguću mjeru, pripremljen je ovaj priručnik koji će ustanove voditi kroz proces samoevalucije i pružati im smjernice u cilju što veće objektivnosti. Rezultati samoevaluacije koriste svima da sagledaju svoje jake strane i nastave sa njihovom primjenom prilikom realizacije aktivnosti, ali i eventualne tačke na kojima treba dodatno raditi i usavršavati svoje potencijale. Stoga, ovaj priručnik treba biti i sredstvo i motiv, kako ustanovama tako i svima zaposlenima u ustanovama za obrazovanje odraslih, da samoevaluaciju posmatraju kao proces kojim žele da uspostave kontrolu, obezbijede neophodne resurse i kritički posmatraju sebe i svoje okruženje. Samoevaluacija kao proces ima smisla samo ukoliko pomaže ustanovama da se razvijaju, rješavaju probleme i donose odluke, kako bi uspješnije sprovodili cjelokupni proces učenja.

Resource Details
Resource author
NSS MONTENEGRO
Vrsta resursa
Otvoreni obrazovni resursi
Zemlja
Datum objave
Language of the document
Resource media
Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!