Resource Details
RESURS

PRIRUCNIK sprječavanje napuštanja školovanja

Ovaj Priručnik je razvijan u okviru projekta „EU – Crna Gora Servisi inkluzivnog obrazovanja” koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom pro- svjete. Tematika Priručnika odnosi se na sprečavanje odustajanja đece u crnogorskim školama uvođenjem modela upravljanja slučaja tzv. case ma- nagement-a. Model upravljanje slučaja primjenjiv je na rad sa svom đecom koja su u riziku od odustajanja ili su već odustala od školovanja. Đeca Romi i Egipćani u Crnoj Gori su grupa u najnepovoljnijem položaju jer dolaze iz siromašnih porodica. Za đecu raseljena lica situacija je još nepovoljnija jer ona često ne govore crnogorskim jezikom. Priručnik ima za cilj da pruži informacije i alatke za primjenu, uglav- nom namjenjene nastavnicima, stručnim saradnicima, direktorima osnov- nih škola, kao i RE asistentima. U cilju veće upotrebljivosti Priručnika, usmjerili smo se na osnovne alatke i uključili studije slučaja, kao i najbolje primjere prakse.

Resource Details
Resource author
Dr Sybille Hielscher, Aleksandra Radoman-Kovačević, Jadranka Gavranović, Jelena Mrvošević, Rajka Čepić, Jelena Svrkota, Bojana Laković, Fitim Pajazitaj, Elvis Beriša
Vrsta resursa
Otvoreni obrazovni resursi
Zemlja
Datum objave
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!