Skip to main content
Resource Details
RESURS

Plan obrazovanja odraslih za period 2019-2022

Politika EU u oblasti obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja je osmišljena da bude podrška nacionalnim aktivnostima i doprinese rješavanju zajedničkih izazova, kao što su: nedostatak vještina radne snage i globalne konkurentnosti, starenje društva, niža stopa socijalne uključenosti stanovništva i dr.

Realizacija četvorogodišnjeg plana obrazovanja odraslih treba da doprinese razvoju ljudskih resursa i uvećanju ljudskog kapitala u Crnoj Gori, što će doprinijeti razvoju kompetencija odraslih u skladu s potrebama tržišta rada. U Crnoj Gori, prema podacima s posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine8 , odrasli čine oko 80 % njene populacije! Pri tome, radno sposobno stanovništvo Crne Gore (lica od 15 do 64 godine) čini 68 % od ukupnog broja stanovnika, a lica sa 65 i više godina starosti čine 12,8 % ukupne populacije Crne Gore.

Plan obrazovanja odraslih usklađen je ne samo s ključnim evropskim dokumentima već i sa strategijama iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja: Strategija razvoja stručnog obrazovanja (2015-2020), Strategija inkluzivnog obrazovanja 2014 - 2018, Strategija obrazovanja nastavnika (2017-2021), Strategija cjeloživotne karijerne orijentacije (2016- 2020), Strategija za cjeloživotno preduzetničko učenje (2015-2019), Strategija za mlade (2017-2021), Nacionalna strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa (2016-2020), kao i sa drugim važnim nacionalnim dokumentima, a prije svega: Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030. godine9 ; i Srednjoročnim programom rada Vlade 2018-2020 .

Resource Details
Resource author
Ministarstvo prosvjete CG
Vrsta resursa
Nacionalna pitanja i politika
Zemlja
Datum objave
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!