Resource Details
RESURS

Informacijska medijska pismenost: Smjernice za politiku i strategiju

 U današnjim naprednim društvima znanja postoje oni koji su preopterećeni količinom informacija i oni koji vape za informacijama. Svi ljudi na zemlji žele da uživaju u slobodi izražavanja, aktivno učestvuju u procesima upravljanja i kulturnim razmjenama. Globalno posmatrano, svuda je prisut-na duboka težnja za razumijevanjem složenog svijeta koji nas okružuje. Informacijska i medijska pismenost (u daljem tekstu: IMP) je osnova za poboljšanje pristupa informacijama i znanju, slobode izražavanja i kvalitetnog obrazovanja. Ona označava vještine i stavove neophodne za vrednova-nje funkcija medija i ostalih dobavljača informacija, uključujući one na Internetu, za pronalaženje, procjenu i kreiranje informacija i medijskog sadržaja; drugim riječima, IMP obuhvata one važne sposobnosti koje ljudima omogućavaju da se djelotvorno uključe u sve aspekte razvoja.Sve je veći broj zemalja koje uviđaju značaj IMP. Ovaj proces je očigledan u preko 70 zemalja koje sprovode aktivnosti vezane za IMP u različitom stepenu i obimu.1 Ipak, do danas je prilično mali broj zemalja počeo da sprovodi nacionalne politike IMP i razvio strategije koje treba da daju trajnu podršku njihovim naporima. U međuvremenu, istraživanja su pokazala da zemlje koje sprovode svoje nacionalne politike i strategije za IMP, imaju programe znatno većeg dometa i održivosti.2Ovaj cjeloviti tekst Smernica za politiku i strategiju IMP je prvi dokument ove vrste koji tretira IMP kao složeni koncept, sjedinjujući informacijsku pismenost i medijsku pismenost i razmatrajući pravo na slobodu izražavanja i pristup informacijama kroz informacione i komunikacione tehnologije (IKT). Ove smjernice nude harmonizovani pristup, koji sa svoje strane omogućava svim subjektima da formulišu održivije nacionalne politike i strategije IMP, tako što opisuju i proces i sadržaj koji treba uzeti u obzir. Smjernice za politiku i strategiju IMP podijeljene su u dva dijela. Prvi dio čini Kratak pregled stanja; namijenjen je donosiocima politika i odluka i može se smatrati rezimeom kompletne publikacije. Drugi dio je podijeljen na nekoliko obimnih poglavlja i daje prijedloge za sljedeće: 1) kako uvrstiti IMP kao sredstvo razvoja; 2) konceptualni okviri za politike i strategije IMP; 3) model politike i strategije IMP koji može bilo koja zemlja prilagoditi svojim potrebama. Ovaj dokument je dio cjelovitog seta alata za IMP na kojem rade UNESCO i njegovi partneri. Kompletan set IMP priručnika će sadržati: 1) Program za nastavnike IMP (već sačinjen i dostupan na našem veb sajtu); 2) Globalni okvir za procjenu IMP (već sačinjen i dostupan na našem veb sajtu); 3) Smjernice za emitere o tome kako se unapređuje IMP i sadržaj koji su proizveli korisnici (već sačinjene i dostupne na našem veb sajtu); 4) onlajn multimedijalni alati za podučavanje IMP; i 5) model onlajn kurseva za IMP i interkulturalni dijalog (jedan je već dostupan na našem veb sajtu). UNESCO sugeriše svim zemljama da razviju svoje politike i strategije IMP uz pomoć ovih smjernica i ostalih pomenutih izvora. Na taj način će državne uprave i ostali relevantni subjekti omogućiti integrisanje politike i strategije IMP sa politikom, regulativom i zakonima koji se odnose na pristup informacijama, slobodu izražavanja, medije, biblioteke, obrazovanje i informacione i komunikacione tehnologije.

Janis Karklinš (Jānis Kārkliņš), pomoćnik generalnog direktora za komunikacije i informacije UNESCO 1

 

 

Resource Details
Resource author
Alton Grizl (Alton Grizzle) Peni Mur (Penny Moore)Majkl Dezuani (Michael Dezuanni)Sandžej Astana (Sanjay Asthana)Kerolin Vilson (Carolyn Wilson)Fekson Banda (Fackson Banda)Čido Onuma (Chido Onumah)UREDNICI: Alton GrizlMarija Karme Toras Kalvo CIP - Катал
Vrsta resursa
Ostalo
Zemlja
Crna Gora
Language of the document
crnogorski
Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!