European Commission logo
Create an account
News
Vijesti

Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение (CB VET)“ в програма Еразъм +.

Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на ЕС (EACEA) ще приложи една нова дейност „Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение (CB VET)“ по програма Еразъм +.

Ръководството за програма Еразъм+, съдържащо цялата необходима информация, е достъпно на 23 официални езика на ЕС посредством следния линк:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide .

Тази дейност подкрепя проекти за международно сътрудничество, базирани на многостранни партньорства между организации, активни в областта на ПОО в държави-членки на ЕС, трети държави, асоциирани към програма Еразъм+, или трети държави, които не са асоциирани с програмата. Тя има за цел да повиши уместността, достъпността и отзивчивостта на институциите и системите за ПОО в трети страни, които не са свързани с програмата, като двигател на устойчиво социално-икономическо развитие. Това действие е ключов компонент от отговора на ЕС на предизвикателствата, свързани с качеството, уместността и отзивчивостта на ПОО в трети страни, които не са свързани с Програмата за заетост, социално-икономическо възстановяване, растеж и просперитет.

На 8 декември 2021 г. от 14 до 17 часа беше организирана онлайн Информационната сесия, предавана пряко по интернет.

Повече информация, включително линк към видеозаписа и презентации от събитието, можете да намерите посредством сления линк:

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-8-december-2021-new-action-capacity-building-field-vocational-education-and-training_en .

Ще сме благодарни, ако ни дадете отзивите си за събитието, като попълните онлайн анкетата на ЕС:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/0e66aea9-fa90-023e-f253-887b6bc42c43 .

Брошура, представяща ключовите компоненти на CB VET, ще бъде достъпна през следващите дни посредством следния линк:

https://data.europa.eu/doi/10.2797/41534

През януари 2022 г. ще публикуваме френския превод на презентациите от гореспоменатата Инфо сесия, както и френската версия на брошурата. В последствие тя ще бъде налична в превод на испански и португалски език.

Повече информация за дейността може да бъде намерена в Ръководството на програмата Еразъм+ (страници 309 – 316 в английската версия).

Бюро за помощ на EACEA работи за всякакви въпроси относно дейност „Изграждане на капацитет в областта на професионалното образование и обучение (CB VET)“ и с него можете да се свържете чрез следният и-мейл адрес: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu.

 

Източник: ЦРЧР

Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije

Kakav je opis posla za menadžera centra za obrazovanje odraslih?

Pusto je na vrhu centra za obrazovanje odraslih. Ovaj osjećaj nije formulisan u opisu posla za mjesto menadžera centra za obrazovanje odraslih.
Ovo je poziv da podijelite opis vašeg posla - bez obzira na format - i poziv da podijelite osjećanja o usamljenosti, ili drugima, u vrhu centra za obrazovanje odraslih.

More