Blog
Blog

Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon o pedagogických zamestnancoch sa upraví, novela rieši ich vzdelávanie. Zmeny budú v platnosti od 1.1. 2022.

Zákon o pedagogických zamestnancoch sa upraví, novela rieši ich vzdelávanie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR sa v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zameralo najmä na vzdelávanie učiteľov.

Legislatívne zmeny v októbri 2021 schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelizáciou sa má dosiahnuť zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.

Novelou sa zjednodušuje aj preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Rovnako sa má zaviesť možnosť zbaviť mlčanlivosti aj fyzickú osobu, ktorá už nevykonáva pracovnú činnosť pedagogického či odborného zamestnanca, ak ide o skutočnosti, o ktorých sa dozvedela ako tento zamestnanec.

legislativa.

Nové kategórie pedagogického zamestnanca

Vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérová pozícia - koordinátor školského podporného tímu. Táto pozícia bude tiež zaradená v zákone aj medzi kariérové pozície odborných zamestnancov.

Novelizáciou sa "ustanovuje, že za hodinu práce nadčas sa bude hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti považovať len vtedy, ak bude splnený základný úväzok". Cieľom novely je tiež rozšírenie kompetencie školského špeciálneho pedagóga a niektorých odborných zamestnancov, regulovanie výkonu činnosti riaditeľa školy a školského zariadenia a rozširujú sa aj kompetencie školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.

Zjednoduší sa zaraďovanie do kariérových stupňov

Zmena nastane aj pri zabezpečovaní uvádzania začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca. V oblasti vzdelávania učiteľov sa rozšíri okruh atestačných organizácií. Zjednoduší sa aj zaraďovanie do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií či organizovanie všetkých druhov vzdelávania v profesijnom rozvoji. Z legislatívnej zmeny tiež vyplýva, že sa umožní absolvovať kvalifikačné, funkčné, špecializačné a inovačné vzdelávanie aj ďalším fyzickým osobám.

Spresnia sa aj podmienky financovania profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. "Ustanovuje sa možnosť MŠVVaŠ SR poskytnúť dotácie zamerané na podporu aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov," uvádza sa v predloženom materiáli. Doplnená je aj možnosť vyplácať funkčný plat za prácu nadčas v období čerpania náhradného voľna. Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Chcete sa dozvedieť o najdôležitejších zmenách v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch?

Na  webinári, ktorý sa uskutoční 26.11.2021 v čase od 9:00 – 11:00 hod., vám PhDr. Marek Havrila, PhD., predstaví najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorá s účinnosťou od 1. januára 2022 výrazne rieši najmä vzdelávanie učiteľov. Zavedených bude hneď niekoľko noviniek. Napr. sa zjednoduší preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, upraví sa plán profesijného rozvoja a vzniknú tiež nové kategórie pedagogického zamestnanca, a to školský digitálny koordinátor. Ustanovuje sa aj nová kariérna pozícia, tzv. koordinátor školského podporného tímu. Tieto a ďalšie významné novinky si podrobne rozoberieme, pričom priestor vyhradíme aj na vaše otázky k ich aplikačnej praxi.

profivzdelavanie.

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.

Tematicky bude webinár zameraný na:

 • úpravy v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • problematiku bezúhonnosti a zachovávania mlčanlivosti,
 • výkon pracovnej činnosti PZ a OZ,
 • novú kategóriu PZ a nové kariérne pozície,
 • úpravy v kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách na vzdelanie pri výkone pracovnej činnosti,
 • nové podmienky súvisiace so zaraďovaním do kariérových stupňov vrátane uvádzania začínajúcich PZ/OZ,
 • zmeny v oblasti výkonu špecializovaných činností a podmienky výkonu činnosti vedúceho PZ/OZ,
 • zmeny týkajúce sa plánu profesijného rozvoja, úpravy foriem vzdelávania a jeho dostupnosti,
 • zmeny vo  vzdelávaní PZ/OZ,
 • zmeny v Centrálnom registri a viaceré ďalšie čiastkové zákonné úpravy, ktoré sú reakciou na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.
 • Diskusia

 

 

Zdroje:

https://www.aktuality.sk/clanok/ct6kr2s/zakon-o-pedagogickych-zamestnancoch-sa-upravinovela-riesi-ich-vzdelavanie/

https://www.zakon.sk/eshop/webinar-novela-zakona-o-pedagogickych-zamestnancoch-a-odbornych-zamestnancoch/

https://www.profivzdelavanie.sk/clanok-z-titulky/webinare.htm

 

Login (3)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije diskusije

Kakav je opis posla za menadžera centra za obrazovanje odraslih?

Pusto je na vrhu centra za obrazovanje odraslih. Ovaj osjećaj nije formulisan u opisu posla za mjesto menadžera centra za obrazovanje odraslih.
Ovo je poziv da podijelite opis vašeg posla - bez obzira na format - i poziv da podijelite osjećanja o usamljenosti, ili drugima, u vrhu centra za obrazovanje odraslih.

More