Skip to main content
Resource Details
RESURS

Pieaugušo briedums, vajadzības, sociālo lomu apguve

Teorētiskajā literatūrā atrodami dažādi viedokļi par briedumu, kur kā būtiski kritēriji tiek izcelti loģiskā domāšana, spējas analizēt, vērtēt, rast problēmu risinājumus, spēja integrēt ideālo un reālo, spēja uzņemties atbildību, pieņemt lēmumus, izmantot bērnībā iegūto peredzi, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Par pieaugušo cilvēku briedumu pakāpi, gatavību tām, plaši apskatījis un analizējis teorētiķis M.Noulss (Knowles, 1980). Autors uzmanību pievērš ne tik daudz cilvēka mūžam, bet gan tieši cilvēka briedumam un briedumu sasnieguša cilvēka vajadzībām, salīdzinot ar bērnu un pusaudzi. M.Noulss ir izstrādājis brieduma dimensijas, kuras varētu nosaukt par cilvēka brieduma pakāpēm. Izstrādājot brieduma dimensijas, M.Noulss (Knowles,1980) ir balstījies uz Maslova vajadzību piramīdas. Maslova teorija balstās uz cilvēka motivāciju sasniegt nepiepildītās vajadzības, līdz ar to, tik ilgi, kamēr cilvēks nav apmierinājis savas primārās nepieciešamības (vajadzība pēc pārtikas, siltuma, pajumtes, u.c.), tikmēr cilvēks nedomās par gar augstākām vērtībām (pašaktualizēšanos, pašvērtējumu) Tāpēc būtiski ir izprast pieaugušo aktuālās vajadzības, lai spētu izprast pieaugušos un viņu darbību, kas ļoti būtiski ir pieaugušo mācīšanās procesā. M.Noulsa raksturotās brieduma dimensijas atklāj personas izaugsmi, nevis absolūto stāvokli, kas jāsasniedz. M.Noulsa (Knowles, 1980) izstrādātās 15 brieduma attīstības dimensijas raksturīgas ar savu unikālu attīstības ciklu.

Resource Details
Resource author
Dr.paed., prof. Ilze Ivanova
Vrsta resursa
Članci
Zemlja
Datum objave
Language of the document
Login (4)

Users have already commented on this article

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!