Resource Details
RESURS

Ангажиране на мъже и момчета в превенцията на домашното насилие чрез спорт: Възможности и обещаващи подходи

Основната цел на този анализ е да се повиши капацитета на политиците, обществените лидери, доставчиците на услуги и обществото като цяло, както и да се намалят значително нивата на домашно насилие чрез спорт. Следвайки целта на проекта "СORE" да се насочи общественото внимание към намаляване на насилието срещу жени и момичета чрез насърчаване на равенството между половете, здравословните взаимоотношения и новата визия за мъжественост в обществото, в анализа се прави преглед на обещаващи практики, очертават се обещаващи политики, програми и граждански инициативи, насочени към ангажиране на мъже и/или момчета в превенцията на домашното насилие.

Анализът е разработен от екип по проект „CORE”, координиран от Йоанна Дочевска, „Асоциация за развитие на българския спорт”.  Проект “CORE” е съфинансиран от ЕС по  секторна програма "Грюндвиг", дейност "Партньорства за познание". Допълнителна информация можете да намерите на електронната страница на Асоциацията за развитие на българския спорт - http://www.bulsport.bg/i.php/projects_all/core_grundvig/index.html и на сайта на проекта - https://coregrundtvig.wordpress.com/.

Resource Details
Resource author
Екип по проект „CORE”, координиран от Йоанна Дочевска, „Асоциация за развитие на българския спорт”
Vrsta resursa
Studije i izvještaji
Datum objave
Language of the document
Български
Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!