European Commission logo
Create an account
Resource Details
RESURS

NVL-rapport om grunnleggende digitale ferdigheter i Norden

Nettverket for grunnleggende ferdigheter i NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, har utgitt en rapport om digitale ferdigheter.

 

Rapporten tar for seg behovet for grunnleggende digitale ferdigheter i Norden. Utgangspunktet er hvor digitaliserte de nordiske landene er, for alle landene er blant de mest digitaliserte i internasjonale sammenligninger. Dette er grunnlaget for å se på hva det gjør med behovet for opplæring i grunnleggende ferdigheter. Vi vet både at det er store grupper i befolkningene som har svake digitale ferdigheter, og at behovet for digitale ferdigheter blir mer krevende med utviklingen som skjer. Digitale verktøy og tjenester kan være enklere i bruk, men mer kompliserte med tanke på forståelse for og kunnskap om sikkerhetsutfordringer. Hvilke utfordringer  innebærer det at vi har en utstrakt bruk av ny teknologi og digitale tjenester og verktøy?

 

Rapporten har hovedvekt på en analyse med inndeling i styrker, svakheter, muligheter og trusler, en såkalt SWOT-analyse, men gir også en oversikt over utviklingen for hvert land. Analysen gir en felles gjennomgang av hva som er nordiske styrker og svakheter i dagens situasjon. Deretter kommer en vurdering av hvilke spesifikke sider ved de nordiske samfunnene som kan ha spesiell betydning i sammenheng med digitaliseringen og behovet for digitale ferdigheter.

 

Mulighetene og truslene knyttet til digitale ferdigheter er i stor grad av overnasjonal karakter. Men de nordiske samfunnene står overfor noen egne eller særlige utfordringer knytta til vår organisering og vårt verdigrunnlag. De nordiske landene er velferdssamfunn som blant annet har høy grad av tillit, arbeidsliv der trepartssamarbeid er viktig og velutviklede dataregistre og -banker over befolkningen. Sikkerhets- og demokratiutfordringer knyttet til stadig ny og mer omfattende teknologi og utbredt digitalisering, gir økt behov for digitale ferdigheter som det er avgjørende å adressere og finne tiltak for å løse.

 

Gruppens anbefalinger er begrunnet i analysens oversikt over utfordringer. Disse viser at grunnleggende digitale ferdigheter er viktige for å unngå ekskludering fra samfunnet, og en fortsatt bevaring eller utvikling av våre velutviklede velferdssamfunn. Anbefalingene innebærer:

  • Fortsatt styrking og utvikling av systemene for livslang læring
  • Statlig støtte til utforsking og bruk av læringsteknologi for voksne, særlig for å nå de med svake ferdigheter
  • Satsing for økt deltakelse i opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter blant grupper med svake ferdigheter
  • Fornyede tiltak for å motvirke marginalisering og utenforskap gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter
  • Satsing for økte digitale ferdighetene hos lærerne i voksenopplæringen og i andre læringstiltak for voksne

Presentasjonen er skrevet av Hanne Størset, som er en av forfatterne av rapporten.

Resource Details
Display on portal
ISBN
978-952-7140-59-8
Autor resursa
Susanne Anthony, Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Alberto Hylander, Marjut Kuokkanen, Maria Skoglöf, Hanne Størset, Halla Valgeirsdóttir, Graciela Sbertoli
Vrsta resursa
Studije i izvještaji
Datum objave
Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!