Skip to main content
News
Vijesti

MOKYMO PROCESO SĖKMĖS FORMULĖ GLŪDI IR PREZENTACIJOS SPALVOSE

Rengiame mokymo medžiagą. Naršome po įvairiaspalvius pristatomą temą atspindinčius prezentacijų šablonus. Tiek daug reikia pasakyti – teks naudoti mažesnį šriftą. Svarbiausius dalykus išskirsime paryškindami tekstą. Mažiau svarbiems, tačiau įsimintiniems faktams išskirti tekste panaudosime pasvirusį šriftą.  Šitą galima išskirti didesniu šriftu. Vizualiai gražu, tačiau kažkodėl sunkiai skaitoma?

Pateikiamos informacijos patrauklumas ir žinutės, kurią siunčiame gavėjui, sėkmė priklauso ne tik nuo kruopščiai nuglūdintų sakinių, bet ir jos foninio konteksto – spalvos, pasirinkto šrifto, jo  dydžio, naudojamų skyrybos ženklų. Šios vizualiai išsiskiriančios teksto detalės gali ir padėti, ir tapti  tikru barjeru stengiantis suvokti skaitomą tekstą.

Šią temą plačiai nagrinėja  Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra, parengusi Prieinamos informacijos gaires, skirtas informacijos prieinamumui mokymosi procese gerinti. Čia pateikiama informacija bei siekis užtikrinti įvairiapusį įstaigos teikiamų mokymo paslaugų prieinamumą tapo postūmiu Panevėžio darbo rinkos mokymo centro darbuotojams bendradarbiauti su partneriais iš Italijos, Slovakijos ir Portugalijos  rengiant ,,Erasmus+“ profesinio mokymo strateginių partnerysčių projektą ATENA (Access To EducatioN for All Nr. 2019-1-IT01-KA202-007434). Projektu siekiama tobulinti įstaigoje rengiamą mokymo medžiagą naudojant visiems prieinamos informacijos pateikimo metodus.

„Vadovavomės principu – pradėti keistis nuo savęs“, – teigia projekto vadovė Vaida Sinkevičienė. „Rengdami paraišką naudojomės prieinamumo vertinimo įrankiu WAWE, skirtu įsivertinti informaciją, esančią mūsų interneto svetainėje. Rezultatai nebuvo tokie, kokiais galėtume pasigirti. Supratome, kad kuriant mokomąją medžiagą taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į jos prieinamumą ir suprantamumą. Kalbėdami apie prieinamą informaciją, turime galvoje lengvai suprantamą tekstą, aiškią jo struktūrą, patrauklų turinį, tekstą iliustruojantį vaizdą arba vaizdo įrašą su subtitrais,“ – pasakoja projekto vadovė.           

Projekto veiklos, kurias planuojame, tiesiogiai įtrauks jo naudos gavėjus – įstaigos mokytojus ir mokinius. Įstaigoje teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos įvairias negalias, tame tarpe ir kognityvinių sutrikimų, turintiems asmenims. Jie nėra išskiriami į atskiras grupes, o mokosi kartu su kitais mokiniais, todėl ypač svarbu, kad pateikiama mokymo medžiaga būtų kuo universalesnė – suprantamesnė ir naudingesnė visiems mokiniams.  Projekto metu mokiniams bus pateikiami specializuoti klausimynai, skirti įvertinti įstaigos mokymosi procese naudojamus komunikacijos kanalus. Apibendrinti vertinimo rezultatai bei žinios apie visiems prieinamos komunikacijos principus padės mokytojams suprasti tobulintinas mokymo proceso kryptis. Projekto rezultatų tvarumui užtikrinti planuojame parengti Informacijos prieinamumo aktą, užtikrinantį tolimesnį projekto žinių panaudojimą.

Projektas startavo 2019 m. rugsėjo mėnesį, tačiau jau šiandien galime pasitikrinti – ar mūsų mokomojoje medžiagoje naudojami trumpi, iki 20 žodžių sakiniai? Ar esame nuoseklūs naudodami terminus ir formatus tai pačiai sąvokai visame dokumente (pvz.: rašydami „septyni“ ir „7“ tame pačiame tekste)? Ar paaiškiname vartojamus akronimus ir sutrumpinimus? Tai tik nedidelė dalis visiems prieinamos informacijos detalių, kurias sieksime taikyti savo darbe ir dalintis su Jumis čia.

Straipsnio autorė Jūratė Raukštienė yra Panevėžio darbo rinkos mokymo centro profesijos mokytoja, projektų, skirtų skatinti mokymąsi visą gyvenimą, srityje dirbanti nuo 2007 m. Žinios, įgytos studijuojant Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo studijose ir Mykolo Romerio universiteto teisės studijose, tobulintos profesinėje veikloje vykdant įvairius verslo, bendruomeninės veiklos paramos ir suaugusiųjų švietimo projektus Panevėžio verslo konsultaciniame centre. Profesinio mokymo srityje Jūratė Raukštienė dirba nuo 2015 m.  – aktyviai bendradarbiauja įgyvendinant Panevėžio darbo rinkos mokymo centre vykdomų tarptautinių strateginių partnerysčių profesinio mokymo srityje projektus. Parengta e-prekybos specialisto mokymo e-mokymo programa, pritaikyta mikro įmonių poreikiams (The ME-commercer: a new VET professional profile for Micro Enterprises), visiems prieinamo turizmo verslo konsultanto mokymo programa (,,The Ability advisor: improving the tourism for all market by VET"). Vertingos patirties lėmusios asmeninį profesinį tobulėjimą bei kompetenciją įgyvendinti aktualius profesinio mokymo projektus įgijo dalyvaudama tarptautinėse stažuotėse ir pažintiniuose vizituose, kontaktiniuose seminaruose.

 

Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije