News
Vijesti

Seminar “Primjena novog Zakona o radu”

Privredna komora Crne Gore organizovala je 27. maja 2021. godine seminar na temu „Primjena novog Zakona o radu“.

Predavać je bio mr Zoran Ratković, koji je skoro cijelu svoju karijeru proveo u organima državne i lokalne uprave posvećen radnom zakonodavstvu.

Direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić, podsjetio je u pozdravnoj riječi da se novi Zakon o radu primjenjuje od 2020. godine.

- Cilj donošenja Zakona je da odgovori na brojne izazove funkcionisanja savremene ekonomije i tržišta rada, a prije svega u sferi što potpunijeg uređivanja odnosa između poslodavaca i zaposlenih, novog zapošljavanja, suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada, zaštite prava zaposlenih i poslodavaca – rekao je Perazić.

Tokom seminara je bilo riječi o fleksibilizaciji na tržištu rada (zasnivanju, trajanju i prestanku radnog odnosa – otkazu ugovora o radu), zatim o aneksu ugovora o radu, godišnjem odmoru, prekovremenom radu i preraspodjeli radnog vremena, institutima koji mogu da budu od velike koristi u susretu ljetnjoj turističkoj sezoni.

Ne postoji ni jedna zemlja u okruženju, kao ni zemlja Evropske unije, koja je na tako transparentan način, sa toliko visokim stepenom saglasnosti, u socijalnom dijalugu, Vlade i socijalnih partnera – poslodavaca i sindikata, donijela NOVI Zakona o radu, kao što je to učinila Crna Gora, kazao je predavač Ratković, apostrofirajući da su u izradi ovog akta učestvovale sve strukture crnogorskog društva.

Govoreći o fleksibilnosti zasnivanja radnog odnosa koja je rezultat novog Zakona, Ratković ističe da sada poslodavac sa zaposlenim može da zasnuje radni odnos na brz, jednostavan i efikasan način, bez administrativnih barijera.

- Postojećim odredbama poslodavac u realnom sektoru nema obavezu javnog oglašavanja slobodnog radnog mjesta već je u obavezi, da u skladu sa posebnim zakonom, prijavi slobodno radno mjersto zavodu za zapošljavanje – pojašanjava on.

Izuzetak ovom pravilu su javna preduzeća, odnosno privredna društva, javne ustanove i druge javne službe, čiji su osnivači država ili lokalna samouprava koja su dužna da oglase slobodna radna mjesta, da obavijeste učesnike o ishodu oglasu, kao i mogućnost da u određenom roku ponište oglas. Oglas ne može da traje kraće od tri dana.

Novim Zakonom o radu predviđena je mogućnost da zaposleni može biti privremeno raspoređen na druge odgovarajuće poslove, bez aneksa ugovora o radu, na osnovu pisanog naloga, najduže 30 dana u period od 12 mjeseci.

- Za ovu odredbu zakonodavac se opredijelio zbog potrebe poslodavaca da u hitnim slučajevima mogu na brz i efikasan način rasporediti lice koje je već u random odnosu kod poslodavca, bez  procedure davanja ponude i zaključivanje aneksa ugovora o radu, jer se radi o hitnim slučajevima i zadržava istu zaradu ako je povoljnija – naveo je predavač.

Novim Zakonom o radu na drugačiji način je propisan način zasnivanja radnog odnosa. Radni odnos se zasniva Zaključivanjem ugovora o radu i stupanjem na rad. Nije dovoljno samo da se zaključi ugovor o radu već je zaposleni obavezan i da stupi na rad.

Takođe, jedna od novina Novog zakona o radu je obaveza poslodavca da zaposlenom na dan stupanja na rad uruči jedan primjerak ugovora o radu.

- Do sada to nije bila praksa pa su se, ne rijetko, dešavale situacije da zaposleni potpiše ugovor o radu a da mu ga poslodavac ne uruči. Ubuduće, poslodavac će biti u obavezi, nadležnom organu  - Inspekciji rada, da pruži dokaz da je zaposlenom i uručio ugovor o radu, isto kao što je u obavezi da zaposlenom uruči kopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje – rekao je Ratković.

Ugovor o radu se zaključuje prije stupanja na rad. Izuzetno, u slučaju da to poslodavac ne učini smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. Poslodavac je dužan da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme u roku od pet dana.

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme je izuzetak. Poslodavac sa istim zaposlenim ne može zaključiti jedan ili više ugovora o radu ukoliko je njihovo trajanje neprekidno ili sa prekidima duže od 36 mjeseci.

Novim Zakonom o radu predviđena je mogućnost da se zaključi ugovor o radu, odnosno zasnuje radni odnos sa zaposlenim van prostorija poslodavca kad to dopušta priroda posla – rad na daljinu i rad od kuće.

Novim Zakonom o radu taksativno su nabrojani opravdani razlozi za otkaz ugovor o radu od strane poslodavca, bez vođenja postupka utvrđivanja odgovornosti,  kao i u drugim slučajevima predviđenim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

- Ovim odredbama je omogućeno poslodavcima da za neodgovorne zaposlene ,koji su  učinili težu povredu radne obaveze, otkažu ugovor o radu bez prethodno vođenog postupka utvrđivanja odgovornosti –navodi Ratković.

Teret dokazivanja je novi institut u Novom Zakonu o radu koji je u potpunosti usaglašen sa Direktivama Evropske komisije koje se tiču diskriminacije.

Odredbom člana 142 propisano je da u slučaju spora iz radnog odnosa, teret dokazivanja je na licu koje smatra da mu je neko pravo iz radnog odnosa povrijeđeno, odnosno koje pokreće spor.

Skupu je u sali i putem online platforme pratilo više od 150 zainteresovanih učesnika.

Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije

Kakav je opis posla za menadžera centra za obrazovanje odraslih?

Pusto je na vrhu centra za obrazovanje odraslih. Ovaj osjećaj nije formulisan u opisu posla za mjesto menadžera centra za obrazovanje odraslih.
Ovo je poziv da podijelite opis vašeg posla - bez obzira na format - i poziv da podijelite osjećanja o usamljenosti, ili drugima, u vrhu centra za obrazovanje odraslih.

More