Skip to main content
News
Vijesti

Održana panel diksusija

Dana 28. aprila 2021. godine je u Nikšiću održana panel diskusija na temu “Izazovi roditeljstva", koju je organizovao NVO Centar za prava djeteta Crne Gore. Ova panel diskusija je dio aktivnosti predviđenih projektom “Centar za podršku djeci i porodici - Dnevni centar”, koji je podržan kroz IPA II Program Evropske Unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, i u jednom dijelu od strane Save the Childrena.

Na panel diskusiji govorili su predstavnici NVO Centra za prava djeteta - Bojana Perović, JU Centra za socijalni rad Nikšić - Marija Nikečvić, JU Gimnazije "Stojan Cerović" - NIkšić - Ivana Bjelica i predstavnik roditelja Renata Bulajić. Moderator panel diskusije bila je Vera Backović.

Panelu su prisustvovali predastavnici različitih institucija a obezbijeđen je i prenos koz live strim link. putem ZOOM platforme.

Svi panelisti navode da su izazovi koji se pred djecom i roditeljima pojavljuju brojni  i da se javljaju u svim fazama. Posebno se izdavaja period adolescencije i sve promjeen koji isti donosi sa sobom.

Jasno se predstavlaju uloge školea i centara za socijalno u samim podrškama porodicama. Rodietlji prepoznaju i samosagledavaju smoju poziciju i sve promjene koje se dešavaju u toj sferi.

Diskusija nakon izlaganja panelista je bila veoma konstruktivna sa brojnim pitanjima. Svi prisutni su saglasno da institucijama nedostaju kadrovski potencijali, da veliki broj korisnika pripada jednom stručnom licu bilo da je riječ o školama ili pak centrima za socijalno. Drugo zapažanje se odnosi da je zaposlenima potrebna kontinuirana edukacija  u skaldu sa svim promejnama u savremenim okvirima života.

 

Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije