Skip to main content
News
Vijesti

Održan okrugli sto na temu karijernog vođenja u Crnoj Gori

Sa dogadjaja

Okrugli sto na temu „Karijerno vođenje u Crnoj Gori“ organizovan je 06.04.2021. u Privrednoj komori Crne Gore.

Prezentovani su rezultati istoimenog istraživanja koje je uradila Evropska trening fondacija ETF, kao podršku širem obrazovanju i ciljevima politike obuke, zatim aktivnosti Karijernog centra Univerziteta Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje.

- Novi trendovi na tržištu rada, ukazuju na značaj karijernog vođenja, razvijanje vještina upravljanja karijerom, saradnju i koordinaciju u karijernom vođenju. Zaposleni moraju biti spremni za promjenljivi svijet i tržište rada, uz neprekidno razvijanje vještina – istakao je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore prof. dr Mladen Perazić.

Prema njegovim riječima, prakse razvijenih zemalja ukazuju na neophodnost postojanja jake mreže savjetovališta za profesionalnu orjentaciju, karijerno vođenje i savjetovanje, namijenjenih kako mladima koji su u procesu školovanja, tako i odraslima kroz koncept cjeloživotnog učenja.

Vida Kašćelan, ETF ekspert, objašnjava da je cilj istraživanja analiza stanja karijernog vođenja u zemljama susjedima EU - Crnoj Gori, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Turskoj, Ukrajini, Albaniji, Kazahstanu. Obuhvatilo je strategije, zakone, nosioce aktivnosti, aktuelne aktivnosti karijernog vođenja i njihove nosioce, razvoj vještina neophodnih za to, važne projekte, upotrebu ICT u ovoj oblasti i drugo. Istraživanje je sprovedeno od oktobra do decembra 2020.

- Karijerna orijentacija u sklopu cjeloživotnog učenja odnosi se na niz aktivnosti koje omogućavaju da građani svih uzrasta i u bilo kom trenutku života identifikuju sopstvene sposobnosti, kompetencije i interesovanja, da donesu odluke u pogledu svog obrazovanja, osposobljavanja i kvalifikacija i da upravljaju sopstvenim životnim putevima u obrazovnom, radnom i drugim okruženjima, u kojim se njihovi kapaciteti i kompetencije uče i/ili koriste – rekla je Kašćelan.

Institucije obuhvaćene istraživanjem su Ministarstvo prosvjete, Euro guidance centar,  Zavod za školstvo, Centar za stručno obrazovanje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Zavod za zapošljavanje – CIPS, Privredna komora, škole – Medicinska škola u Podgorici, Gimnazija Cetinje, Gimnazija „Slobodan Škerović“, Resursni centar za djecu i mlade Podgorica, NVO „ZID“.

Govoreći o implementaciji karijernog vođenja u školama, Kašćelan je između ostalog rekla da su one u obavezi da imaju plan profesionalnog razvoja, redovno ga realizuju i formiraju portfolia učenika/ca, kao i plan uključivanja cjelokupnog nastavnog kadra u ovaj proces kroz program profesionalnog razvoja nastavnika.

- Škole permanentno rade na razvoju školske kulture, pa samim tim na kulturi karijernog vođenja koja uključuje timski rad, uzajamno razumijevanje i uzajamno, te druge različite meke vještine i sposobnosti neophodne za svakodnevni život i rad. Ovaj proces treba da uključi sve učesnike u školskom životu, nastavnike, upravu škole, roditelje, lokalnu zajednicu, kreatore politike - istakla je ona.

Kašćelan je navela je da su preporuke istraživanja: veća koordinacija svih aktivnosti karijernog vođenja na nacionalnom nivou, uz posebno jačanje uloge Nacionalnog koordinacionog tijela za karijerno vođenje; permanentan rad na promovisanju programa karijernog vođenja i jačanje njegove uloge u obrazovanju i svakodnevnom životu svakog pojedinca; razvoj standarda kvaliteta za cjelokupan proces karijernog vođenja; obučavanje većeg broja nastavnika za korišćenje ICT-a, kao i drugih tehnologija za učenje; rad na umrežavanju institucija i razmjena iskustava dobre prakse i obezbjeđivanje bolje finansijske podrške za implementaciju programa karijernog vođenja.

Prezentaciju o Karijernom centru Univerziteta Crne Gore imao je njegov menadžer Ivica Todorović.

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore je servis podrške studentima sa ciljem što bolje pripreme za tržište rada i podsticanja razvoja preduzetničke svijesti, ali i podrške srednjoškolcima u odabiru budućeg poziva i pripreme za akademsku sredinu.

- Rad Centra je usmjeren i na povezivanje i saradnju studenata sa privrednim sektorom, u pogledu realizacije stručnih praksi i potencijalnih radnih angažmana. U Karijernom centru, kroz različite obuke i radionice, studenti stiču znanja kako da se što bolje predstave poslodavcu, napišu kvalitetan CV, motivaciono pismo, savladaju osnovne savjete i pripremu za intervju, kao i vještine poslovne komunikacije, naprave plan razvoja svoje karijere, pronađu pravu stipendiju, postanu što konkurentniji na tržištu rada i ostvare komunikaciju sa privrednim  sektorom i prve korake ka zapošljavanju – nabeo je Todorović.

Karijerni centar pruža i psihološko-pedagoške savjete i podršku budućim studentima i brucošima u pripremi za studiranje i  prilagođavanje na novu, akademsku sredinu. Njihovi projekti su Dan otvorenih vrata, Summer Job, sajam stipendija i praksi, obuka za početnke u biznisu, konkursi za najbolje startap ideje, Student Business Hub, radionice “Vještine predstavljanja  poslodavcu”.     

O karijernoj orijentaciji u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore govorila je predstavnica ove institucije Jevrosima Pejović. Ona je, govoreći o istorijatu razvoja profesionalne orijentacije u Crnoj Gori, između ostalog istakla da je prvi Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje (CIPS) osnovan 2007. godine a da ih je do 2012. forimarno ukupno osam u Podgorici, Pljevljima, Bijelom Polju, Beranama, Nikšiću, Baru, Mojkovcu i Herceg Novom.

- Profesionalna orijentacija doprinosi većem zadovoljstvu pojedinca, a organizaciji koja zapošljava smanjenju rizika poslovanja i povećanju uspješnosti poslovanja. Sa aspekta potreba tržišta rada profesionalna orijentacija dovodi do niže stope nezaposlenosti – rekla je Pejović.

Prema njenim riječima, pogrešan izbor zanimanja za posljedicu ima nezadovoljstvo,  nižu produktivnost, nedostatak motivacije za dalje usavršavanje, povećan rizik od povreda na radu, dodatne troškove za prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje i obuku na drugom radnom mjestu i nezaposlenost

- Aktivnosti u CIPS-u zasnivaju se na obezbjeđivanju uslova za podsticanje karijernog razvoja od momenta donošenja prve odluke o nastavku školovanja, izboru zanimanja, traženju zaposlenja, usavršavanju, promjeni zanimanja, samozapošljavanju odnosno kroz cijeli karijerni vijek – rekla je ona.

Osnovni cilj profesionalne orijentacije je podrška u izboru zanimanja, pomoć u pravilnom formiranju stava prema radu, stvaranju profesionalnog duha i zadovoljstva u budućem radu. Usluge koje se u CIPS-u mogu dobiti su profesionalno informisanje, radioničarske aktivnosti i profesionalno savjetovanje.

Pejović je na skupu predstavila aktivnosti ZZCG na sezonskom zapošljavanju.

Prezentacije su podstakle učesnike skupa na diskusije u pravcu unapređenja karijernog vođenja u Crnoj Gori.

Login (0)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije