European Commission logo
Create an account
News
Vijesti

Konferencija „Jezici su važni" (Jeziki štejejo)

Na poziv Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, v.d. direktorice Zavoda za školstvo Crne Gore, Zoja Bojanić Lalović i savjetnica Aleksandra Vešović Ivanović prisustvuju konferenciji „Jezici su važni" (Jeziki štejejo). Šestogodišnji slovenački nacionalni projekat „Jezici su važni“ završava se međunarodnom konferencijom koja se održava od 26. do 27. septembra 2022. godine u hibridnoj formi: u Ljubljani na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Ljubljani i onlajn. Konferencija ima za cilj da pruži zajedničku platformu za istraživače, kreatore jezičke politike, nastavnike jezika, studente obrazovanja i lingvistike i sve zainteresovane da razgovaraju i podijele svoja znanja o ključnim pitanjima višejezičnog obrazovanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na brojne teme, poput: višejezični pristupi nastavi, lingvistički osjetljiva nastava, prevođenje, socio- i psiholingvističke perspektive pluri/višejezičnosti, integrisano učenje sadržaja i jezika (CLIL), informacione i komunikacione tehnologije (IKT) u višejezičnom obrazovanju, interkulturalna komunikacija u nastavi i učenju jezika, ocjenjivanje u pluri/višejezičnom kontekstu, razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika jezika u višejezičnom kontekstu, itd. Prisustvo ovoj konferenciji je poslužilo i kao sjajna prilika da se v.d. direktorice našeg Zavoda sastane sa kolegama iz slovenačkog Zavoda za šolstvo. Na sastanku se govorilo o organizaciji rada slovenačkog Zavoda, sistemu osiguranja kvaliteta rada škola, kontroli/evaluaciji kvaliteta rada škola, modalitetima saradnje dva zavoda.

Preuzeto: https://www.facebook.com/ZavodzaskolstvoCG/

Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite napisati članak?

Ne ustručavajte se to učiniti!

Kliknite na donji link i počnite pisati novi članak!

Najnovije diskusije

Kakav je opis posla za menadžera centra za obrazovanje odraslih?

Pusto je na vrhu centra za obrazovanje odraslih. Ovaj osjećaj nije formulisan u opisu posla za mjesto menadžera centra za obrazovanje odraslih.
Ovo je poziv da podijelite opis vašeg posla - bez obzira na format - i poziv da podijelite osjećanja o usamljenosti, ili drugima, u vrhu centra za obrazovanje odraslih.

More