European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

VIDLJIVI I UKLJUČENI - NVO Identitet

VIDLJIVI I UKLJUČENI

”Vidljivi i uključeni“ je projekat podrške unapređenju ukupnog kvaliteta života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, kroz poboljšanje njihove socijalne inkluzije u kojoj ključnu ulogu imaju roditelji. Projekat je inovativan u metodama kojima se roditeljima u cilju punog razumijevanja i osnaživanja kroz informativno-edukativne segmente i psihoterapijsko djelovanje povećavaju kapaciteti za osnaživanje djece, a djeca će dobijaju obrasce specifilno adaptirane za njihovo učešće i kontinuitet socijalne uključenosti.

VIDLJIVI I UKLJUČENI.

Ciljevi projekta su uspostavljanje veće dostupnosti edukativnih i terapijskih usluga za roditelje djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i povećan kvalitet socijalne zaštite i inkluzije djece, kao i jačanje socijalne kulture i uticaja na svijest javnosti o značaju ovog procesa.

Direktna ciljna grupa: djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju i roditelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Krajnji korisnic su: centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite i njihovom osnaživanju, šira porodica djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i lokalna zajednica u kojoj žive djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Projektom je odabrano 30 djevojčica i dječaka sa smetnjama i teškoćama u razvoju, uzrasta od 2 – 14 godina starosti i 60 roditelja: majki i očeva djece sa teškoćama u razvoju.

Specifično su selektovana djeca izložena velikom stepenu socijalne dezorijentacije u nedostatku inteznivne i kontinuirane stručne pomoći koja se odnosi na njihovu socijalnu inkluziju.

Roditelji djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju su odabrani zbog nedostatka prakse u podršci, koja se odnosi na savjetodavni domen u smislu intenzivne i kontinurane adekvatne stručne pomoći, osposobljavanje za primjenu individualnih metoda rada sa djecom, na umrežavanje i viši stepen osnaživanja u specifičnoj roditeljskoj ulozi.

Projekat realizuje udruženje građana Identitet podrškom Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ u 2021. godini.

 

Milica Ostojić

Login (1)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije diskusije

Kakav je opis posla za menadžera centra za obrazovanje odraslih?

Pusto je na vrhu centra za obrazovanje odraslih. Ovaj osjećaj nije formulisan u opisu posla za mjesto menadžera centra za obrazovanje odraslih.
Ovo je poziv da podijelite opis vašeg posla - bez obzira na format - i poziv da podijelite osjećanja o usamljenosti, ili drugima, u vrhu centra za obrazovanje odraslih.

More