Blog
Blog

MOŽEMO LI USPORITI STARENJE?

MOŽEMO LI USPORITI STARENJE?

Životni ciklus je produkt prirode kojim se reguliše opstanak ljudske vrste na planeti. U biti se rađamo i živimo po zakonima prirode. Svaka faza životnog ciklusa ima svoje karatkteristike i osobenosti koje same po sebi predstavljaju izazov na koji treba dati pravi odgovor. Starimo od momenta kada se rodimo. Treća životna dob je posebna faza u životu čovjeka kada nastojimo sumirati sve što smo u životu odradili, ali  ne samo to. Pitamo se da li ima prostora i za neke nove planove? Kada shvatimo šta se zapravo dešava sa našim organizom i šta možemo učiniti da harmonizujemo biološki proces starenja, tada možemo svojim aktivnim činjenjem usporiti starenje i ojačati svoj organizam.

Šta se deašava sa našim organizom kada stignemo do poznijih godina?

Proces starenja prvo utiče na kardiovaskularni i nervni sistem. Nagomilavanje holesterola u krvnim sudovima tokom procesa starenja dovodi do postepenog slabljenja snabdevanja ćelija različitih organa krvlju, tkiva - hranljivim materijama i izlučivanja istrošenih metabolita (otpadnih materija) iz ćelija.

Na nagomilavanje otpadnih materija u organizmu najosjetljiviji je nervni sistem, koji troši najviše energije i traži neprekidnu dostavu kiseonika, glukoze, kalcijuma i drugih hranljivih materija. Kod starih ljudi, zbog pogoršanja aktivnosti nervnih procesa u bilo kom sistemu, smanjuje se preduzimljivost, sposobnost za rad, pažnja, otežana je sposobnost prelaska s jedne vrste posla na drugu, dolazi do emocionalne nestabilnosti, poremećaja sna.

Da li nam ljubav pomaže?

Prema riječima Janne Moreau Starost nas ne štiti od ljubavi, ali nas zato ljubav štiti od starosti. Ljubav je pokretač mnogih pozitivnih promjena u organizmu koje utiču na opšte zdravlje i sveukupni kvalitet života. Emotivni odnosi u starijoj dobi koje uključuju i upražnjavanje seksa imaju veoma pozitivan uticaj na organizan, djelujući pozitivno na metabolizam osobe, smanjujući stres, poboljšavajući rad srca, jačajući kosti, mišiće i poboljšavajući ukupan imuni sistem. Seksualni odnosi u starijoj dobi su tabu tema u našem društvu, tako da je i sama starija lica izbjegavaju, pa su i  istraživanja na ovu temu u našoj zemlji veoma skromna. Istraživačka praksa u velikim zemljama poput SADa, Kanade i sl. je značajno bogatija. Prema rezultatima  istraživanja Kinsi instituta 25% muškaraca starijih od 50 godina kaže da ima seksualne odnose nekoliko puta mjesečno, dok 10% muškaraca kaže da ima seksualne odnose dva-tri puta nedjeljno. Tačno je da zanimanje za seks i seksualna aktivnost opadaju sa godinama života , međutim seksualnost ipak ima veoma važno mjesto u životu starijih osoba.

Svakako smo svjesni da sa starenjem opadaju neke naše funkcije, među kojima su svakako i seksualni nagoni i mogućnosti za njihovu realizaciju. Međutim, to ne znači da se interes i sposobnost za seks potpuno gube što su pokazala i brojna naučna straživanja Partnerski odnos značajno utiče na seksualne želje. Mnoge se starije osobe zbog postojećih predrasuda počinju ponašati u skladu s njima i sebe doživljavati aseksualno. U literaturi se taj fenomen može naći pod nazivom gerijatrijski sindrom nestanka seksualnosti.

Da li možemo usporiti starenje upražnjavanjem zdravih stilova života?

Zdravi stilovi života sa posebnim akcentom na vježbanje značajno umanjuju potencijalne negativne nuspojave procesa starenja organizma. Starije osobe morale bi upražnjavati bilo kakav vid mentalne aktivnosti kao i fizičkog vježbanja, poput čitanja knjiga, novina, rješavanja ukršenih riječi, šetnji, istezanja, brzog hoda, plivanja i drugih rekreativnih aktivnosti koje posebno podrazumijevaju boravak na otvorenom prostoru i svježem vazduhu. Brojna istraživanja pokazala su značajne razlike koje se odnose na zdravlje organizma i kvalitet života među osobama koje su aktivne i onih koje to nijesu.

Fizičke aktivnosti koje se upražnjavaju sa mjerom i koje su kontinuirane značajno jačaju koštanu i mišićnu muskulaturu što uslovljava bolju i lakšu pokretljivost organizma. Sve to utiče na jaču volju i spremnost osobe da se aktivira u različitim sferama svojih interesovanja.

Prije nego osoba odluči na započne ritam vježbanja značajno je da posjeti svog izabranog doktora, provjeri svoje opšte zdravstveno stanje organizma, posebno kardio Sistema, kako bi se prevenirao kontraproduktivni efekat vježbi na zdravlje osobe. Izabrani doktor svakako treba dati set preporuka u vezi sa vrstom i trajanjem fizičkih aktivnosti uvažavajući kliničku  sliku u smislu opštezdravstvenog stanja organizma svog pacijenta. Neki podaci govore da je optimalano vrijeme na nedeljnom nivou, koje starije lice treba provesti u vježbanju, oko 150 minuta umjerenih fizičkih aktivnosti. Svakako, opšta preporuka je da ne treba pretjetivati ni sa utrošenim vremenom, ni sa intenzitetom vježbi. Kvantitet u ovom slučaju ne rađa kvalitet! Potrebno je pratiti bioritam svog organizma i uz uvažavanje savjeta izabranog doktora prilagoditi sebi vrstu i tempo vježbi.  Ono što je zasigurno najjednostavnija vježba, a višestruko učinkovita je šetnja. Probajmo da zdravim stilovima života utičemo na zdravo starenje i kvalitetnu treću životnu dob!

Stručni tekst o starima dio je aktivnosti projekta SRCE PLANETE koji ima za cilj da se unaprijedi socijalna odgovornost i integrativni pristup i podstakne socijalna inkluzija, povećanje kvaliteta života i korišćenje kapaciteta starijih za samostalan život.

Za NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore

Gordana Bošković, andragoškinja

 

 

Login (0)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite drugi jezik?

Ovaj dokument je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije diskusije

Kakav je opis posla za menadžera centra za obrazovanje odraslih?

Pusto je na vrhu centra za obrazovanje odraslih. Ovaj osjećaj nije formulisan u opisu posla za mjesto menadžera centra za obrazovanje odraslih.
Ovo je poziv da podijelite opis vašeg posla - bez obzira na format - i poziv da podijelite osjećanja o usamljenosti, ili drugima, u vrhu centra za obrazovanje odraslih.

More