Skip to main content
Blog
Blog

Predstojeći onlajn kurs na EPALE o uvođenju obuke za sticanje numeričkih vještina kod odraslih lica

Although numeracy has always been an essential element in basic skills training programs, it is often not in the forefront for basic skills policies and practice. Therefore, our upcoming OER collection and MOOC made in collaboration with the European Basic Skills Network will aim to provide an introduction to adult numeracy training. The MOOC started on 30 November and finishes on 18 December and it will give the opportunity for participants to go deeper into the materials of the respective OER collection.

Online Course on EPALE on Introduction to Adult Numeracy Training

Iako je vještina računanja uvijek bila veoma važan element u programima za sticanje osnovnih vještina, ona često nije u fokusu politika i praksi za oblast osnovnih vještina. Stoga, naša buduća zbirka otvorenih obrazovnih resursa (OER) i masovnih otvorenih onlajn kurseva (MOOC) koji su urađeni u saradnji sa Evropskom mrežom za sticanje osnovnih vještina  imaće za cilj omogućavanje uvoda u sticanje vještine računanja.

Zbirka otvorenih obrazovnih resursa će predstavljati osnovni pregled:

 • Razloga zbog čega računanje treba da bude više naglašeno u programima za sticanje osnovnih vještina kod odraslih lica,
 • Različitih gledišta i perspektiva o konceptu vještine računanja,
 • Ključnih aktera i stejkholdera, kao i alata za politiku i praksu.  

MOOC će biti otvoren od 30. novembra do 18. Decembra, i omogućiće učesnicima da se bolje upoznaju sa materijalima zbirke otvorenih obrazovnih resursa (koja će se objaviti).

Tokom kursa učesnici će:

 • Postepeno raditi na materijalima otvorenih obrazovnih resursa
 • pohađati kratke nedjeljne vebinare sa našim ekspertom koji predstavlja dodatne aspekte teme sedmice
 • imati pristup diskusijama na forumu kojima kojima moderira ključni ekspert u datoj oblasti
 • uključiti se u diskusije sa ostalim učesnicima iz različitih zemalja
 • uključiti se u pisani osvrt o tome na koji način učesnici u organizaciji mogu uključiti vještinu računanja.

Dizajn kursa

MOOC je podijeljen na tri tematske sedmice koje prate strukturu otvorenih obrazovnih resursa na temu vještine računanja. Budući da kurs pruža uvod u oblast obuke za sticanje vještine računanja kod odraslih, ključni ekspert za tu vještinu iz EBSN će moderirati kursom odgovarajući na komentare učesnika u tematskim diskusijama na forumi, i takođe će dijeliti dodatne perspektive na teme sedmice koje nisu predstavljene u otvorenim obrazovnim resursima.

Značajni datumi:

Registracija & upis: od 18. novembra

Početak kursa: 30. novembar

Prva sedmica vebinara: 10:30 – 11:00 CET 4. decembar

Druga sedmica vebinara: 10:30 – 11:00 CET 10. decembar

Treća sedmica vebinara: 10:30 – 11:00 CET 16. decembar

Predaja pisanog osvrta: 23:59 CET 18. decembar

                         

Završetak kursa

Kriterijumi za završetak kursa:

 • pristup sadržaju za učenje na sedmičnom nivou
 • učešće u sedmičnim forumskim diskusijama (najmanje jedna sedmično)
 • pohađanje (ili gledanje snimljenih) sedmičnih prezentacija sa vebinara
 • predaja jednog pisanog osvrta (npr. bilten učenja) na kraju kursa.

Učesnicima koji uspješno završe kurs biće dodijeljen sertifikat i bedž EBSN za izgradnju kapaciteta.

                  

Kako se registrovati?

Korak 1: 

(Ukoliko još uvijek niste registrovani na EPALE platform za upravljanje učenjem u prethodnim MOOC)

Registrujte se putem imejla i korisničkog imena na EPALE sistem upravljanja učenjem koji pruža Moodle. Pratite ovaj link, i kliknite na 'CREATE NEW ACCOUNT' na dno stranice. Pročitajte politiku o upotrebi kolačića i štrikirajte Agree da se slažete sa MoodleCloud politikom o upotrebi kolačića. Završni korak je da date svoje lične informacije i unesete svoju šifru kako biste završili registraciju. 

Pristupite EPALE Moodle ovdje: Moodle EPALE

Korak 2: 

Sačekajte imejl potvrde i kliknite na link koji Vam je poslat da završite registraciju!

                 

Kako se upisati?

Registracija i upis su otvoreni. Nakon što završite registraciju, ulogujte se u Moodle sa vašom lozinkom. Kada se ulogujete, kliknite na kurs ‘Uvod u obuku za sticanje vještine računanja kod odraslih’. Nakon toga, kliknite na ‘Enroll me’ (prev: Upiši me) u sredini da pristupite sadržaju kursa. Napominjemo da će sadržaj kursa biti vidljiv nakon 30. novembra.

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas putem imejla (link šalje imejl)!

 

 

Login (16)
Themes addressed

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite drugi jezik?

Ovaj dokument je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije diskusije