Blog
Blog

ERASMUS+ i EPALE kao okvir za inkluziju

Sljedeća generacija uspješnog programa Erasmus+ počela je u januaru 2021. godine.

Inkluzija je jedna od najvažnijih obrazovnih politika i društvenih izazova u Evropi.

Sljedeća generacija uspješnog programa Erasmus+ počela je u januaru 2021. Tokom narednih sedam godina, Erasmus+ će se fokusirati na sljedeća četiri glavna prioriteta Evropske komisije: Zeleni Erasmus, digitalna transformacija, društveno učešće i inkluzija.

Inkluzija je jedna od najvažnijih obrazovnih politika i društvenih izazova u Evropi i usidrena je u najvažnijim strategijama i dokumentima EU, posebno u Evropskom obrazovnom prostoru, Evropskoj agendi vještina i Evropskom stubu socijalnih prava. Zeleni Erasmus, digitalna transformacija i društveno učešće mogu se ostvariti samo dugoročno u inkluzivnoj Evropi. Erasmus+ program od 2021. do 2027. godine ima za cilj da pruži značajan doprinos tome.

iStock-1174940279©designer491.jpeg.

EPALE

EPALE, evropska onlajn platforma za razmjenu znanja i umrežavanje u oblasti obrazovanja odraslih, može da doprinese promovisanju inkluzije na mnogo načina. EPALE platforma nudi niz alata i veza do izvora, događaja i informacija, kao i do programa Erasmus+ i do izvora na temu inkluzije. EPALE nudi ove resurse besplatno jer je jedan od kriterijuma visokog kvaliteta da informacije budu dostupne svima. EPALE se takođe fokusira na neformalno, doživotno, integraciono učenje i učenje u zajednici i dom je za živu razmjenu na temu osnovnih vještina.

Sinergije između EPALE platforme i programa Erasmus+ tradicionalno su postigle veliki uspjeh u Austriji, a sada se sve više i više koriste na evropskom nivou. Ovi zajednički interesi evidentni su i u činjenici da su inkluzija i raznolikost ključni fokus EPALE-a 2021. Nova karakteristika EPALE-a je Erasmus+ Space, koji služi za podršku čitavom projektnom ciklusu Erasmus+ projekata. Osim pretraživanja partnera EPALE projekta, Erasmus+ Space nudi sigurno mjesto za saradnju, počevši od faze prijavljivanja projekta, a kasnije služi kao važno oruđe za širenje rezultata projekta.

 

ERASMUS+

Nova generacija programa Erasmus+ od 2021. do 2027. godine treba da posluži kao kanal za prevođenje strategija obrazovne politike u praktične primjene. U tom kontekstu, sve zemlje koje učestvuju u programu Erasmus+ pozvane su da do jeseni 2021. godine razviju nacionalne strategije uključivanja. Kako se mogu ukloniti prepreke za uključivanje i raznolikost? I kako se obrazovni sistem može učiniti inkluzivnijim u stvarnoj praksi? Strategije uključivanja treba da se pozabave ovim i sličnim pitanjima. Trebalo bi razviti širok spektar mjera kako bi se doprinijelo jačanju nacionalnih strategija uključivanja širom Evrope.

Cilj je implementacija inkluzije, raznolikosti i jednakih mogućnosti na svim nivoima programa kako bi se širokom spektru i velikom broju organizacija i ljudi omogućio pristup Erasmus+ programu. Posebno bi trebalo ojačati uključivanje osoba sa ograničenim mogućnostima zbog invaliditeta, zdravstvenih problema, barijera koje se odnose na opšte i sisteme stručnog obrazovanja, kulturnih razlika, društvenih barijera, ekonomskih barijera, diskriminatornih barijera i geografskih prepreka.

 

Mobilnost za odrasle učenike

Pored postojećih mogućnosti finansiranja, nova mjera koja stupa na snagu na početku programskog perioda ponudiće odraslim učenicima sa ograničenim mogućnostima priliku da učestvuju u programu. U tom cilju, svaka zemlja je pozvana da formuliše fokus na to kojoj određenoj grupi odraslih učenika treba dati najveći prioritet u omogućavanju učešća. U Austriji je fokus stavljen na polaznike kurseva osnovnih vještina.

Tema inkluzije dugo je bila ključno pitanje u obrazovanju odraslih, a ovdje već postoje vrlo dobri austrijski projekti. Međutim, uvijek postoji potreba za novim inicijativama koje služe kao temelj za nove projekte. Ovdje je važno aktivno implementirati inkluzivnost u dizajn projekta i kasniju implementaciju dajući ljudima i organizacijama sa različitim iskustvom priliku da doprinesu i rade zajedno od samog početka. Erasmus+ nudi posebne mogućnosti finansiranja za ovo u svim oblastima programa. Rukovodioci projekata treba da budu animirani da primjenjuju koncept uključivanja u svim fazama svog projekta, od početnih informacija i traženja partnera do objavljivanja rezultata - jer rezultate projekta treba razvijati ne samo za, već i sa zajednicom.

EPALE i Erasmus+ konferencija 2021. bile su vrhunac u ovom kontekstu i ponudile su priliku za umrežavanje, širenje i inspiraciju - i naravno za traženje partnera na projektu. U tom duhu, pozivamo vas da svoje projektne ideje implementirate u novi Erasmus+ program i da iskoristite različite mogućnosti koje EPALE nudi u tome!

 

O autorki:

Dr. Carin Dániel Ramírez-Schiller je bila šef Erasmus+ područja obrazovanja odraslih i transverzalnih pitanja i zamjenik šefa programa Erasmus+ Obrazovanje u OeAD-u od 2007. Karijeru je započela kao asistent za obuku, a kasnije i kao asistent marketinga u softverskoj kompaniji prije nego što se pridružila OeAD-GmbH 1994. Doktorirala je Političke nauke i istoriju na Univerzitetu u Beču.

 

O ovom blogu

Ovaj tekst zasnovan je na doprinosu na austrijskoj EPALE i Erasmus+ konferenciji „Ja sam drugačiji/a. Ti si drugačiji/a. Zajedno smo različitost! Raznolikost u inkluzivnom obrazovanju odraslih“, koja je održana 20. maja 2021. godine. .

 

 

Login (2)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Želite drugi jezik?

Ovaj dokument je dostupan i na drugim jezicima. Odaberite jedan od njih u nastavku.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije diskusije