Skip to main content
Blog
Blog

EPALE fokus: Socijalna inkluzija starije populacije i međugeneracijsko učenje

In the context of demographic change throughout Europe, older people are a large and growing part of the European Union’s population. It is therefore crucial to provide high quality learning opportunities for older people, and to include them in strategies of lifelong learning and active participation in society. Senior citizens need to be able to fully participate in societal life and be active, autonomous, and healthy as they age. It is in this context that we present the fourth thematic focus of 2020!

EPALE focus: Social inclusion of the ageing population and intergenerational learning

U kontekstu  demografske promjene  širom Evrope, stariji ljudi predstavljaju veliki i rastući dio stanovništva Evropske unije. Stoga je od velikog značaja omogućiti kvalitetne prilike za učenjem za starije ljude, i uključiti ih u strategije cjeloživotnog učenja i aktivnog učešća u društvu.

Prema dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije  Aktivno starenje: okvir politike, starenje stanovništva predstavlja jedan od najvećih trijumfa čovječanstva, kao i jedan od njegovih najvećih izazova. Globalno starenje će postavljati sve veće socijalne i ekonomske tražnje u svim zemljama. Zemlje mogu da priušte da imaju stanovništvo koje stari ukoliko vlade, međunarodne organizacije i civilno društvo donose politike aktivnog starenja i programe koji unapređuju zdravlje, učešće i bezbjednost starijih građana i građanki - navodi Svjetska zdravstvena organizacija.

Da bismo olakšali integraciju starijih ljudi u društvo, moramo tražiti mogućnosti koje u potpunosti razvijaju njihov potencijal. Stariji građani treba da imaju pristup obrazovnim, kulturnim i građanskim resursima društva. Moraju biti sposobni da u potpunosti učestvuju u društvenom životu kao i da budu aktivni, nezavisni, i zdravi kako stare.

Stoga potrebe za cjeloživotnim učenjem starijih polaznika treba da budu prioritet za provajdere obrazovanja koji treba da razvijaju kvalitetne i specifične programe obrazovanja.

Međugeneracijsko učenje može doprinijeti socijalnoj koheziji promovisanjem saradnje među različitim generacijama. Mnoge međugeneracijske inicijative i prakse viđene su posljednjih godina, a prilika za saradnju među generacijama sve se više priznaje kao način traženja inkluzivnog, dinamičnog i potpuno demokratskog društva.

U tom kontekstu predstavljamo četvrti tematski fokus 2020. godine:

Socijalna inkluzija starije populacije i međugeneracijsko učenje.

  • Da li radite sa starijim polaznicima?
  • Sa kojom ciljnom grupom radite?
  • Da li ste čuli za politike, strategije i inicijative koje targetiraju starije polaznike u vašoj zemlji, regionu ili gradu?
  • Na koga se one fokusiraju?
  • Šta mislite da treba da se dogodi kako bi se osiguralo da odrasli ostanu aktivni članovi društva dok stare?

Podijelite svoje iskustvo sa našom zajednicom! To možete uraditi objavljivanjem sadržaja na našim sekcijama blognewsroomevent calendar i resource centre!

Dana 28. oktobra 2020 takođe ćete imati priliku da se pridružite našoj onlajn diskusiji.

 

Login (46)

Prijavite se ili Registrujte da biste postavljali komentare.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije diskusije