Vai varu publicēt kalendārā kādu pasākumu?

Ja zināt par kādu pasākumu vai arī rīkojat pasākumu (konference, pasākums, apmācību sesija, kursi, MOOC (masveida atvērtie tiešsaistes kursi) u. c.) pieaugušo izglītības speciālistiem, varat augšupielādēt informāciju par pasākumu. Lūdzam ņemt vērā, ka pasākumam jāatbilst šādiem kritērijiem.

  • Vai pasākums ir saistīts ar pieaugušo izglītību (tostarp C-VET (profesionālo tālākizglītību un apmācību))?
  • Vai pasākuma mērķauditorija ir tikai pieaugušo izglītībā ieinteresētās personas (nevis izglītojamie)?
  • Vai pasākums ir saistīts ar kādu no EPALE galvenajām tēmām?

Pēc visu lauku aizpildīšanas noklikšķiniet uz “Saglabāt” — tiks parādīts apstiprinājuma ziņojums. Pirms publicēšanas Centrālais atbalsta dienests vai arī attiecīgais nacionālais atbalsta dienests pārbauda visu iesniegto informāciju par pasākumiem. Ja būs vajadzīga papildu informācija, attiecīgais dienests sazināsies ar jums.


Login (0)
Weight
0