chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

Sociālā iekļaušana

EPALE interviews: Chiara Borsini

Emuārs

| 22 Jūlijs 2020
| Altheo VALENTINI

Chiara Borsini is a project manager and trainer specialising in digital journalism and new media, digital storytelling and intercultural communication. The starting situation of migrants, refugees or asylum seekers is often quite heterogeneous. A Charter of Common Strategies for Refugees at European Union level will be produced within the CORES project, which is based on an in-depth country-specific situation and needs analysis as well as on a number of focus groups involving refugees, asylum seekers and social workers who support them in their integration process.

Emuārs

| 22 Jūlijs 2020
| André Chauvet
Dans cette série de 4 articles, nous traitons la question de la continuité du service dans le champ de la formation et de l’accompagnement. Nous donnons la parole aux professionnels et réseaux afin de voir concrètement comment ils ont fait face, ce qu’ils ont initié et les perspectives que cette situation inédite ouvre pour eux.
EPALE Resource Kit #3

Emuārs

| 21 Jūlijs 2020
| Monika Smekalová

Třetí vydání EPALE vzdělávacího balíčku k vám doputovalo zatímco se společnost v Evropě pomalu a opatrně probouzí po karanténě způsobené pandemií. Během těchto měsíců vzdělavatelé přemýšleli a diskutovali o budoucnosti vzdělávání dospělých. Jak přehodnotit vzdělávací aktivity, když odvětví zažilo takové náhlé změny a narušení? Jak jsme se poučili z této mimořádné situace, a to jak z hlediska výzev, tak příležitostí?

Resursi

| 20 Jūlijs 2020
| Renata Jankevičienė

„Drama pokyčiams“ – Europos partnerystės projektas, kurį įgyvendino partneriai iš Airijos, Vokietijos, Bulgarijos, Ispanijos ir Nyderlandų. Remiantis kūrybiniais teatro metodais buvo sukurta suaugusiųjų švietėjų mokymo programa „Pokyčių drama“, skirta antirasizmui, lygybei ir įvairovei skatinti. Teatro kompanija „Smashing Times“, koordinavusi projektą, davė leidimą išversti programą į lietuvių kalbą.

Emuārs

| 20 Jūlijs 2020
| Malgorzata Dybala

Digital Economy and Society Index (DESI) jest indeksem, który podsumowuje istotne wskaźniki dotyczące wyników Europy w zakresie gospodarki cyfrowej i śledzi zmiany w konkurencyjności cyfrowej państw członkowskich UE. Sprawozdania DESI 2020 opierają się na danych z 2019 r.

EPALE Resource Kit #3

Emuārs

| 17 Jūlijs 2020
| EPALE Moderator

Tretja izdaja kompleta virov EPALE prihaja med nas v času, ko se evropske družbe počasi in previdno znova odpirajo, po dolgih mesecih različnih omejitev, ki jih je s sabo prinesla pandemija COVID-19. V teh mesecih so izobraževalci razmišljali in razpravljali o prihodnosti izobraževanja odraslih. Kako ponovno umeščati aktivnosti izobraževanja po tem, ko je sektor doživel tako nenadne spremembe in motnje? Kaj smo se iz izrednih razmer naučili tako v smislu izzivov kot priložnosti?

Emuārs

| 16 Jūlijs 2020
| Maya Slavova

Третото издание на набора от ресурси на EPALE достига до Вас, докато европейските общества бавно и предпазливо се отварят отново след дългите месеци на изолация поради пандемията COVID-19. През тези месеци учителите обмисляха и обсъждаха бъдещето на обучението на възрастни.

Resursi

| 16 Jūlijs 2020
| Györgyi Bajka

Ez a jelentés azokra a felnőttkori tanuláshoz kapcsolódó adatokra épül, melyeket az OECD Képesség- és Kompetenciamérése részeként gyűjtöttek 2012 és 2016 között és amely a jelenleg folyó OECD Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program (PIAAC) fő tevékenysége.

A munkaanyag céljai:

Tanja Namrood

Emuārs

| 16 Jūlijs 2020
| EPALE Moderator

Women to work-team work with unemployed immigrant women. They are from different backgrounds, and speak four languages: Finnish, Arabic, Russian and Somali. In this project they concentrate on finding paths for unemployed women, raising awareness about this subject and about equal recruitment as well as specific questions concerning the unique challenges faced by immigrant women, and also closing the gender gap between different professional fields.

Resursi

| 15 Jūlijs 2020
| Daniela Krtičková

Výzkumná zpráva zpracovaná Centrem občanského vzdělávání ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro Agenturu pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR.

Výzkum se kvantitativně a kvalitativně podíval na možnosti veřejných knihoven v oblasti začleňování sociálně vyloučených a ohrožených skupin obyvatel. Výsledky ukazují jak na limity veřejných knihoven, tak především na možnosti a příklady dobré praxe.

EPALE Resource Kit #3

Emuārs

| 15 Jūlijs 2020
| NSS SPAIN

La tercera edición del kit de recursos de EPALE llega mientras las sociedades europeas se reabren lenta y cautelosamente después de los largos meses de encierro debido a la pandemia de COVID-19. Durante estos meses, los profesionales han estado reflexionando y discutiendo sobre el futuro del aprendizaje de los adultos. ¿Cómo replantear las actividades educativas cuando el sector ha experimentado cambios y trastornos tan abruptos? ¿Qué hemos aprendido de esta situación de emergencia, tanto en términos de desafíos como de oportunidades?

Emuārs

| 15 Jūlijs 2020
| Malgorzata Dybala

Chcemy docenić wysiłki społeczności Erasmus+ w osiąganiu tego celu poprzez przedstawienie projektów, które wyróżniają się swoim oddziaływaniem, wkładem w tworzenie polityki, wynikami, innowacyjnością i/lub kreatywnym podejściem. Projekty te zostały oznaczone przez Komisję  Europejską jako "Success Story". Mamy nadzieję, że będą one źródłem inspiracji dla innych!

EPALE Resource Kit #3

Emuārs

| 15 Jūlijs 2020
| Geormary Fragko...

Η τρίτη έκδοση της Συλλογής πόρων EPALE δημιουργήθηκε τη στιγμή που οι κοινωνίες στην Ευρώπη ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους αργά και προσεκτικά, έπειτα από τη μακρά περίοδο της ολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εκπαιδευτές συλλογίζονταν και συζητούσαν σχετικά με το μέλλον της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πώς θα αναθεωρήσουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά από τις απότομες αλλαγές και τη διακοπή που βίωσε ο τομέας; Τι διδαχτήκαμε από αυτές τις έκτακτες συνθήκες, τόσο όσον αφορά τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες;

EPALE Resource Kit #3

Emuārs

| 15 Jūlijs 2020
| Martina Pervan

Treće izdanje EPALE seta resursa stiže do vas dok se europska društva polako i oprezno ponovno otvaraju nakon dugih mjeseci zatvaranja zbog pandemije COVID-19. Tijekom ovih mjeseci, učitelji odraslih razmišljaju o budućnosti učenja odraslih i raspravljaju o njima. Kako preispitati obrazovne aktivnosti kada je sektor doživio takve nagle promjene i prekide? Što smo naučili iz ove izvanredne situacije, u smislu izazova i prilika?

EPALE Resource Kit #3

Emuārs

| 14 Jūlijs 2020
| EPALE Moderator

The third edition of the EPALE Resource kit reaches you while European societies are slowly and cautiously reopening after the long months of lockdown due to the COVID-19 pandemic. During these months, educators have been reflecting on, and discussing, the future of adult learning. How to rethink educational activities when the sector has experienced such abrupt changes and disruption? What have we learnt from this emergency situation, both in terms of challenges and opportunities?

Elena Siljanoski

Emuārs

| 13 Jūlijs 2020
| EPALE Moderator

Elena's professional engagement is mainly focused on improving the living standards of the members of the Roma community, with a particular focus on adult education, Roma women and their social status, social inclusion of the elderly, and housing, etc. She aims at motivating them to complete the educational process and become more socialised and integrated in society.

Emuārs

| 9 Jūlijs 2020
| Maya Slavova

Отделът за цифрова икономика и умения на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на ЕК наскоро публикува Индекс за цифрова икономика и общество 2020 въз основа на данните, събрани от Евростат през 2019 г. Резултатите показват бавен напредък в придобиването на цифрови компетенции, тъй като броят на гражданите на ЕС с недостатъчните цифрови умения спадат само с 1%, от 43% на 42%.

Literacy in adult education

Emuārs

| 9 Jūlijs 2020
| Altheo VALENTINI

We want to recognise the efforts of the Erasmus+ community in achieving this objective by presenting projects which stand out for their impact, contribution to policy-making, innovative results and/or creative approach which have led them to obtain the “Success Story” label from the European Commission. It is hoped that they may be a source of inspiration for others!

Lapas

Užsiprenumeruoti RSS - Sociālā iekļaušana