chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

Neformālā un ikdienas mācīšanās

Emuārs

| 19 Augusts 2020
| Sorin Angheluta
„Mai bine un desen bun decât un discurs lung”. Acest lucru este valabil și pentru educația adulților. Resursele educaționale, precum și materialele publicitare care știu să profite de imagini au un avantaj cert față de blocurile de texte. Cu toate acestea, dacă nu aveți la dispoziție un grafician talentat, crearea imaginilor dvs. poate deveni rapid dificilă. Din fericire, datorită Internetului, puteți găsi cu ușurință imagini de calitate gata de utilizare, gratuite și legal. Prin urmare, oferim o selecție de 6 site-uri (bănci de imagini).

Ziņas

| 18 Augusts 2020
| Erika Novotná
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže ponúka CZ-SK Akreditačné školenie, ktoré je určené pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi Európskeho zboru solidarity (ďalej ako EZS), ale aj stážistami a pracovníkmi. školenie je určené najmä pre nové organizácie držiace Značku kvality a organizácie, ktoré zvažujú žiadosť o Značku kvality v budúcnosti.

Ziņas

| 18 Augusts 2020
| Erika Novotná
Iuventa – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na bezplatné akreditované vzdelávanie – Online a off-line nástroje v práci s mládežou, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie účastníkov v oblasti nových digitálnych a analógových nástrojov, inovatívnych metód práce s mládežou a ich zavedenie a následné využívanie v praxi. Základom tohto vzdelávania sú nové trendy a prístupy v práci s mládežou, grafická facilitácia a využitie moderných nástrojov.

Ziņas

| 18 Augusts 2020
| EPALE NSS Sverige

Regeringen har tilldelat Sveriges studieförbund 30 miljoner kronor extra för kompetenshöjande insatser på distans.

Detta för att lindra Coronakrisens effekter på arbetsmarknaden genom fortbildning för omställning.

Har du blivit permitterad, varslad eller uppsagd under Coronakrisen? Eller riskerar du att bli det?

Ett exempel på studieförbund som erbjuder gratis diskanskurser med kompetensutveckling för de som är påverkade yrkesmässigt av CORINA-krisen är Medborgarskolan.

Emuārs

| 17 Augusts 2020
| Maruša Mohorič

"El conocimiento es algo que nadie puede quitarnos", nos decía la señora mayor a los niños a los que les gustaba visitarla. No entendí lo que quería decir en ese momento, pero hoy soy muy consciente de la importancia del conocimiento y del aprendizaje permanente!

Resursi

| 15 Augusts 2020
| Kadi Kass

Koostöös õppimine lähtub andragoogilistest põhimõtetest ja on täiskasvanud õppijale sobiv õppimisviis, võimaldades ühiselt konstrueerida uus teadmine ja luua kogemusele tähendus. Artiklis kajastatava uuringu eesmärk on välja selgitada, missuguste tähenduste kaudu konstrueerivad üliõpilased ja õppejõud koostöös õppimist ning millised on üliõpilaste kogemused koostöös õppimisest. Uuringus lähtusin kvalitatiivsest uurimisstrateegiast ja sotsiaalkonstruktivistlikust paradigmast. Andmete analüüsiks kasutasin kvalitatiivset kombineeritud sisuanalüüsi.

Resursi

| 15 Augusts 2020
| Kadi Kass

Rahvaülikoolid kannavad ajalooliselt olulist rolli täiskasvanute õppes, olles organiseerituse poolest sarnased formaalharidusega, aga sisuliselt kandmas vabahariduse põhimõtteid. Nad on kujunenud koolide algataja Grundtvigi ja Põhjamaade rahvaülikoolide eeskujul, pakkudes ajastule ja rahvusele omaseid teadmisi ja oskusi enesearenguks ning ühiskonna muutustega toimetulekuks.

Are you sure you are connected?

Emuārs

| 14 Augusts 2020
| Lukas Barda

Firma Apple udělala nedávno průzkum mezi svými zákazníky - 30% lidí přiznalo zhoršení komunikačních dovedností a že 80% z nás usíná a vstává s mobilem. Online je nedílnou součástí našich životů, telefon v ruce máme téměř u každé činnosti. Přemýšleli jste někdy o tom, jak velký mají technologie dopad na náš reálný život? Na naší komunikaci, na pozornost nebo soustředění?

Ziņas

| 14 Augusts 2020
| Marica Ognjenovic

Uprava za kadrove i Generalni sekretarijat Vlade organizuju treći ciklus Programa obrazovanja za stručno usavršavanje državnih službenika za strateško planiranje.

Programom su obuhvaćene obuke kroz šest posebnih cjelina, i to:
• Modul I-Razvoj javnih politika: Sistem planiranja i ključne potrebe u Crnoj Gori

• Modul II-Analiza stanja i identifikacija problema

• Modul III-Postavljanje ciljeva i identifikacija indikatora učinka za mjerenje napretka

• Modul IV- Planiranje reformskih aktivnosti, savjetovanje i komuniciranje reformi

Emuārs

| 13 Augusts 2020
| Peter Maľa
Úlohou Inštitútu celoživotného vzdelávania UNESCO je podporovať celoživotné vzdelávanie so zameraním na vzdelávanie dospelých, kontinuálne vzdelávanie, gramotnosť a neformálne základné vzdelávanie. Okrem toho Inštitút posilňuje národné kapacity na rozširovanie kvalitných, inkluzívnych a rodovo citlivých vzdelávacích programov v oblasti gramotnosti.

Emuārs

| 12 Augusts 2020
| Kirsti Sinivee

Multilingua Keelekeskus on juba aastaid teinud aktiivselt rahvusvahelist koostööd. Tänavu veebruaris, enne koroonaepideemia algust Eestis, esitasime Sihtasutusele Archimedes taotluse õpirändeprojektile. Juunis, kui eriolukord oli lõppenud ja epideemia vaibunud, saime heakskiidu oma taotlusele, mille raames saavad 13 Multilingua õpetajat Euroopasse end täiendama minna

Want to join your KA204 project (autumn call)

Looking to join your KA204 projects. topcoach is an adult and youth educational company, based in Bratislava (Slovakia).
We can build a new training program related to soft-skills, self-development and leadership topics, according to the needs of your project. We are also able to create a toolkit, curriculums and share best practices in the field of adult, youth and vocational education.

Resursi

| 11 Augusts 2020
| Kadi Kass

Magistritöö sisuks on autoetnograafiline uurimus täiskasvanud õppija õppimisest. Autoetnograafia puhul on tegemist kvalitatiivse uurimismeetodiga, kus uurija uurib iseennast, seades uurimuse keskpunkti omaenese kogemused ja lood (Ellis & Bohner, 2000). Minu autoetnograafia aluseks on kahe aasta vältel kirja pandud refleksioonid ja mõtisklused läbitud õppeprotsesside kohta: magistriõpingud, suhtlemistreenerite väljaõpe ja töötukassa koolitus.

Emuārs

| 11 Augusts 2020
| Júlia Čurillová
K základným komunikačným zručnostiam patrí zrozumiteľnosť prejavu, overovanie efektu vysielaných správ, kladenie kontrolných otázok, alebo opakovanie správy, schopnosť klásť rôzne druhy otázok tak, aby vyžadovali využitie odlišných typov myslenia a myšlienkových procesov, orientácia na partnera, pozitívny prístup, aktívne počúvanie, efektívne načasovanie informácie, využite zapojenia neformálnych kanálov komunikácie, správne využívanie niektorých gest a symbolov na povzbudenie sympatií – takých, ktoré sú známe obom stranám, schopnosť diagnostikovať potreby, variovať situácie, spoznávať, kedy sa stráca záujem, byť pozorným a usilovať sa o empatiu a prosociálnosť, argumentovať...

Ziņas

| 11 Augusts 2020
| Miloš Trivić

U periodu od 06. do 07. jula 2020 godine u prostorijama Centra kompetencija Podgorica organizovana je i2space obuka na temu Osnove 3D Štampanja.

Obuka je kreirana tako da podstakne kreativnost i ojača samopouzdanje kod polaznika da i u ovom segmentu razvoja vlastitog biznisa ili projekata mogu da se oslone na svoje snage.

Resursi

| 11 Augusts 2020
| Eugenia Villanueva
Culturea Cantabria es un proyecto de la Red Cántabra de Desarrollo Rural que busca conservar y proteger el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos de Cantabria. Para ello, se ha comenzado por localizar y catalogar el patrimonio cultural popular rural de la región. Durante el verano, están programadas una serie de actividades para difundirlo, escuchando a quienes mejor lo conocen y lo mantienen vivo.

Emuārs

| 11 Augusts 2020
| Peter Maľa

V súčasnosti existujú rôzne možnosti zdokonaľovania profesionálnych zručností a sebarozvoja - v práci, v rámci rekreačných činností, venovaním sa koníčkom, cestovaním a účasťou na online kurzoch. Napriek rozsiahlym možnostiam sa ľudia rozhodnú študovať a získavať skúsenosti na univerzite, kde sa vzdelávanie považuje za jednu z najvplyvnejších transformačných skúseností v rámci celoživotného vzdelávania. V mojej dizertačnej práci som skúmala, ako študenti vnímajú učenie, vyučovanie a samých seba ako učiacich sa.

Emuārs

| 11 Augusts 2020
| Peter Baláž
Un bon dessin vaut mieux qu’un long discours. » Cela vaut aussi pour l’éducation des adultes. Les ressources pédagogiques ainsi que les matériels publicitaires qui savent tirer parti d’images ont un avantage certain sur les pavés de texte. Néanmoins, si vous n’avez pas un graphiste doué sous la main, la création de vos propres visuels peut vite devenir difficile. Heureusement, grâce à Internet, vous pourrez facilement trouver des images de qualité prêtes à être utilisées, et ce gratuitement et légalement. Nous vous proposons donc une sélection de 6 sites (banques d’images).

COCEMFE is looking for partner for KA2 projects

COCEMFE is a representative NGO of persons with physical & organic disabilities that pursues their full inclusion and active participation in all areas of society, through the promotion, defence and claim of their rights, as well as the coordination, representation and impulse of its Associative Movement, thus contributing to the construction of an inclusive and diverse society.  

COCEMFE is made up of 91 organizations that groups together more than 1.600 associations and represents 2,5 million people with disabilities in Spain.    

Lapas

Užsiprenumeruoti RSS - Neformālā un ikdienas mācīšanās