chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

 
 

Dzīves prasmes

Applicant organisation needed for Erasmus + KA2 project on Family Learning

CPIP Romania - Center for Promoting Lifelong Learning is preparing a project application on family learning and needs a promoter for the project who is willing to submit the application at their National Agency. All the administrative and development work will be done by CPIP. The project applicant should have previous experience in coordinating EU funded projects and solid expertise in the field of adult education/basic skills for adults. 

Story_Erasmus+ Projekt ENTRance

Europäische Projektpartnerinnen und -partner aus Rumänien, Ungarn, Griechenland und Deutschland haben gemeinsam die ersten Existenzgründungskurse speziell für Roma entwickelt. Das Erasmus+ Projekt „A new ENTRance“ ist ein Lehrstück in Sachen Orientierung an dem, was die Teilnehmenden brauchen und zeigt Erfolg: Über 200 Roma haben inzwischen den Kurs absolviert und können nun ein eigenes kleines Unternehmen gründen.

11 Decembris 2019
Christina Budde
(de)

În această lucrare albă Valamis se preocupă cu cercetarea transformărilor cu care se confruntă forța de muncă în prezent. Ne aflăm într-o stare de transformare revoluționară, deoarece companiile încep să aplice inteligența artificială la scară mare. În cadrul automatizării inteligente se nasc noi locuri de muncă într-un ritm accelerat. Digitalizarea afectează atât procesele de afaceri, cât și cultura muncii. Credem că pentru a prospera în această revoluție tehnologică, corporațiile trebuie să se asigure că angajații lor sunt gata să facă față noilor provocări și oportunități.

Koolitajate V mittekonverentsil “Koolituse headus” arutelu grupis jagasid sel teemal omi seisukohti eri põlvkondade koolitajad. Arutelus jäi kõlama seisukoht, et nii nagu peredes ja paljudes klubides, vabatahtlikes organisatsioonides jms, on meie koolitusgruppides enamasti eri põlvkondade esindajad. Arutelu motona valitud VANUS EI LOE vs VANUS LOEB saab uue tähenduse, kui lähtume täiskasvanuõppimise fundamentaalsest seisukohast, et KOGEMUS on õppimise ressursiks nii õppijale endale kui ka koolitajale ja teistele õppijatele. Inimese elukogemuses on biograafiline, kultuuriline, sotsiaalne ja ajalooline mõõde, mis teeb temast unikaalse kogemusega täiskasvanud õppija. Täiskasvanukoolitaja motoks on seega IGA ÕPPIJA ELUKOGEMUS LOEB.

Felika Tuul jagas arutelus osalejatega kogemust, mis jutustas Tartus sündinud lugu põlvkondadevahelisest õppest. Lugu räägib meestest, kes osalevad Meeste garaažis, mille motoks on „GARAAŽ – KOHT POMISEMISEKS, PÕIMUMISEKS, PANUSTAMISEKS, PAGEMISEKS JA PUHKAMISEKS!”

/es/file/dsc6323jpg_dsc6323.jpg

Miks Meeste Garaaž? Felika sõnul on ülioluline, et pakutaks osalemis- ja õppimisvõimalusi ka meestele. Kui (vanemad) mehed kodus istuvad, siis nende vajadused ei tule välja. Haarates kaasa nii vanemaid, kui nooremaid mehi loob see võimaluse põlvkondadeüleseks kogemuste jagamiseks ja läbi selle uute oskuste õppimiseks. Nt õpetavad vanemad mehed noorematele (läbi elukogemuste jutustamise), sotsiaalseid oskusi. Meie kapitalistlik edukusele orienteeritud ühiskond seab meestele suuri rolliootusi – maskuliinne mees peab olema tundekülm ja edule ning karjäärile orienteeritud. See tekitab palju vaimse tervise probleeme. Tutvudes vanemate meeste elulugudega, mis sisaldavad väga raskeid katsumusi ja elumuutusi (II maailmasõda, riigikorra muudatused jm), võimaldab see noortel meestel õppida elutarkusi, mõista kuidas vaatamata raskustele edasi liikuda ja rõõmsameelseks jääda. Samuti loob kokkupuude vanema põlvkonnaga võimaluse murda stereotüüpe, et elu pärast tööelust kõrvalejäämist ei tähenda taandumist, vaid võib pakkuda mõtestatud tegevusi ja elurõõmu.

Vanemad mehed omandavad garaažis nooremalt põlvkonnalt nii praktilisi oskusi (IKT) ja saavad võtta uusi rolle (mentor, õppija, juht, osaleja jm). Kõige olulisem on ehk see, et neil on võimalus tunda end vajaliku ja väärtusliku kogukonnaliikmena. Suurt vaimset tuge saadakse läbi uue suhtlusvõrgustiku loomise/tekkimise.

Garaažimehed on altid teadmisi omandama. Nii korraldatakse erinevaid koolitusi uute teadmiste omandamiseks (vaimne ja füüsiline tervis, liiklus, esmaabi, keeleõpe jne). Korraldatakse ühiseid väljasõite, et tutvuda teiste riikide meestega ja nende eluoluga ning osaletakse/panustatakse kohalikku kogukonnaellu (lasteaialastega metsa istutamine, erinevad töötoad, talgud, kodukohvik jm). Üheskoos luuakse alus elukestvale õppele ja paremale toimetulekule.

Väikese ülevaate saab garaaži asutamise põhjuste ja tegutsemise kohta videoklipist

Felika kogemuslugu tõi esile mitmed positiivsed aspektid nagu meeste initsiatiivi ja vastutuse kasv enda tegevuste eest. See on ka täiskasvanute koolituses rakendatav andragoogiline põhiprintsiip, et täiskasvanud õppija on ennastjuhtiv ja vastutab oma õppimise eest. Selgus, et meeste garaažiga liitunud noorem põlvkond õpib vanemalt põlvkonnalt sotsiaalseid oskusi ning vanem põlvkond jälle noorematelt digioskusi.

Meeste garaaži kogemus tõstatas ka küsimusi, näiteks stereotüübid. Arutelu käigus selgus, et nii nagu igal erialal, on ka koolitajatel oluline vältida oma töös stereotüüpe. Kui erinevad põlvkonnad puutuvad tänapäeval vähe kokku, siis omistatakse stereotüüpe vastakuti (põlvkondade vaheline konflikt?). Näiteks keskealised kipuvad arvama, et nooremasse põlvkonda kuuluvad on laisad nuti-inimesed või meedia kajastab „erikohtlemist“ vajavat lumehelbekeste põlvkonda. Samuti on levinud stereotüübid eakate kohta, keda iseloomustatakse kapitalistlikus turumajanduses Tiina Tambaumi (2016) sõnul levinud stereotüüpide alusel, haiged, teistest sõltuvad, sotsiaalselt isoleeritud, õpi- ja arenemisvõimetud, isikupäratud inimesed. Nii jääb koolituse kontekstis inimeste elukogemusega arvestamine tahaplaanile ning vanemaealist õppijat nähakse kui vähe võimekaid, kellele tuleb anda lihtsat materjali ja teha talle jõukohaseid ülesandeid.

Arutelus osalenud koolitajad tõid sellele vastukaaluks väga positiivseid näiteid, kuidas peredes eri põlvkondade vahelised suhted ja üksteiselt õppimine on teadvustatud ja toimub hästi. Samuti on mitmed klubid, kus koos tegutsetakse ja üksteiselt õpitakse. Samuti Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Nii arutledes jõuti tõdemusele, et võib-olla on ka see stereotüüp, et meil on põlvkondadevaheliseks suhtlemiseks ja õppeks palju stereotüüpe?

/es/file/dsc6325jpg_dsc6325.jpg

Andragoogilistele seisukohtadele tuginedes on oluline, et täiskasvanud õppija saab luua teadmisi tähenduste vahetamise kaudu, toetudes enda varasematele kogemustele. Nii nagu maailmas elab korraga neli-viis põlvkonda, on ka täiskasvanute koolitusgrupid heterogeensed. Müürilehe (19.11.19) intervjuus „Ma ei tea üldse, mis vanadus ongi.” ütleb Hagi Šein, et erinevate kogemuste sümbioos annab midagi väga olulist ning kui eri põlvkonnad on koos ühes ruumis, ajavad üht teemat, mõtlevad samade asjade peale, on see tohutult produktiivne, hariv, kasulik, õpetlik ja hoiab ühiskonda ning kultuuri koos. Selline suhtumine on kooskõlas elukestvaõppe ideega. Juba 1981. aastal kirjutas Cross, et elukestev õpe ei ole privileeg ega õigus, vaid lihtsalt igaühe vajadus, nii noorele kui vanale, kes elavad üha kiirenevate muutustega perekonna- ja tööelus, kogukondades ning globaalses ühiskonnas. Inimene õpib kogu elu ja õppimine hõlmab inimese elu kõikides valdkondades (lifelong and life-wide learning). Elukestva õppe hariduspoliitilised eesmärgid on samuti inimest, kultuuri ja ühiskonda arvestavad. Nendeks on: a) inimese isiklik kasv ja eneseteostus; b) sotsiaalne kaasatus, ühtekuuluvus ja demokraatlik osalus; c) kultuuriline areng ja rikastamine ning d) majandusliku arengu edendamine ja tööhõive (Vargas, 2017). Õppimise keskmes on inimese terviklik areng, koosõppimine ning ühiskondlike probleemide koostöine lahendamine. Inimesed on tõhusad ning võimestatud, kui neil on mõjuvõimu ning ekspertsust otsustada enda elu üle (Slabina ja Aava, 2019). Kollegiaalne õppimine ja üksteise toetamine erinevates koostöövõrgustikes on ka põlvkondadevahelises õppes ülioluline.

Täiskasvanute koolitajatel on tähtis koolitusolukordades luua võimalusi, et eri põlvkondade õppijate rikas kogemus saaks ressursiks nii õppija kui ka koolitaja jaoks. Arutelus osalenud koolitajad tõid välja, et põlvkondadevaheliseks õppe eelduseks on usaldusväärne õhkkond, kus ollakse tolerantsed ja aktsepteeritakse kõiki.

Soovitused koolitajale said ühise arutelu käigus järgmised.

  • Paku suhtlemis- ja dialoogivõimalusi ning loo usalduslikud suhted kokkulepete abil.
  • Jää koolitajana iseendaks. 
  • Ära eelda ega oleta, pigem ole valmis üllatusteks.
  • Rakenda väärtuspõhist lähenemist, olles koolitajana ise eeskujuks.
  • Vaimustu õpetamisest ja õppijate õppimisest.

Koostöist õppimist eri põlvkondade vahel saab koolitusel teadlikumalt juhtida ja õppijatele nähtavaks teha. Kogedes koolitustel põlvkondadevahelise õppimise rikkust, võib see avaldada laiemat mõju, sest ollakse teadlikumad ja märgatakse senisest enam eri põlvkondadelt õppimise võimalusi töökeskkonnas, kogukonnas ja ühiskonnas. Nii võiks elukestva õppe humanistliku, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku diskursuse kõrvale tõusta uus diskursus - põlvkondadevaheline elukestev õpe.

Warum ist es notwendig geworden, die beruflichen, persönlichen und beruflichen Erfahrungen von Zeitarbeitern zu analysieren? Welchen Zusatznutzen kann dieser Prozesses für diese Angestellten bringen?
Why has it become necessary to analyse the professional, personal and educational experience of temporary workers? What is the potential added value of this process for these employees?

We are looking for a host organization in KA1 Project in 2020

We are currently looking for a host organization in a future Erasmus project. We are interested in KA1 project „educational mobility”.  In this project we we would like to know for example: methods of social inclusion, coaching, personal development and get to know how to motivate people to improve their competences.

Vom 8. bis 15. September 2019 fand in Frankreich die 6. Ausgabe des landesweiten Aktionstags gegen Analphabetismus statt. In diesem Jahr stand die nationale Kampagne unter dem Motto  „Wenn man lernt, ist schon der kleinste Fortschritt ein Sieg“, und es wurden die Siege gegen Analphabetismus gewürdigt, indem individuelle Geschichten präsentiert wurden.

From 8 to 15 September 2019 the 6th edition of the National Days of Action against Illiteracy (JNAI) took place. This year, the theme of the national campaign was: “When we are learning, the slightest progress is a victory”, honouring victories over illiteracy, and recognising people’s progress through portraits.

Resursi

Gli orti urbani si stanno espandendo in tutto il mondo per incoraggiare la produzione e il consumo locali, l’inclusione sociale, il dialogo
e l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Infatti, qualunque sia la sua forma, le sue dimensioni, ognuno di essi cerca il raggiungimento di obiettivi comuni: sociale, educativo, ecologico, estetico, divertente ...
Pertanto, implementano pratiche partecipative nella loro progettazione, gestione e modalità operative.

Le projet ECOMANAGEMENT, savoirs d’hier savoir-faire de demain cherche à réunir des seniors en possession de savoir-faire spécifiques, ancestraux; des jeunes, en difficulté ou pas; des citoyens et des collectivités locales. L’objectif est de transférer les savoirs entre les générations pour restaurer et valoriser le patrimoine rural.

Au sein de chacun des territoires, les partenaires du projet Erasmus+ 'Ecomanagement' ont identifié et capitalisé des pratiques exemplaires en matière de valorisation des paysages et du patrimoine.

David Campbell Event Management facilitated the Broadening Horizons For Life Erasmus+ fully-funded mobility project that took learners from the UK to Spain where they gained a cultural education, sports knowledge and team building skills. The presentation covers the events that took place during the trip, provides great images and can be adapted by others to use for their own projects.

Licencētā pieaugušo neformālās izglītības programma radošā rakstīšana “Soļi tekstā” tika realizēta Valmieras bibliotēkā 2019.gada oktobrī 4 vakaru garumā. Programmas vadītāja Anžela Jurāne-Brēmane, docente Vidzemes augstskolā. Programma izrādījās tik saistoša, ka rudens vakaros pulcēja ap 30 valmieriešus.

Die UNESCO veröffentlicht die vierte Ausgabe des Global Report on Adult Learning and Education (GRALE 4), den Weltbericht der Erwachsenenbildung. Im Fokus der aktuellen Ausgabe steht die Teilnahme an Erwachsenenbildung aus der Perspektive von Gerechtigkeit und Inklusion. Im globalen Vergleich zählt Deutschland bei der Erwachsenenbildung hinsichtlich Qualität, Finanzierung und Beteiligung zu den führenden Ländern weltweit.

Resursi

Les jardins urbains se développent partout dans le monde pour promouvoir la production et la consommation locales, l’inclusion sociale et l’adoption d’un mode de vie durable. En effet, quels que soient sa forme, sa taille, chacun d’entre eux cherche à atteindre des objectifs communs: sociaux, éducatifs, écologiques, esthétiques, ludiques…
Ainsi, ils mettent en oeuvre des pratiques participatives dans leur conception, leur gestion et leur mode de fonctionnement.

Piektdiena 6 Decembris 2019, Latvia

"Krēslas stunda": sarunas & filma Ziemeļvalstu literatūras nedēļā pieaugušajiem

6.decembrī pl.17:30 Valmieras integrētajā bibliotēkā piedzīvosim "Krēslas stundu" (Ziemeļvalstu literatūras nedēļa) pieaugušajiem: Kārenas Bliksenas stāsta fragmentu lasījums un Oskara balvas laureāte - mākslas filma “Babetes svētku mielasts” oriģinālvalodā.

Accèdez à la suite de cet article : " IMPACT D’UN PROJET EUROPÉEN SUR LA FILIÈRE VITICOLE"

 

La prise en compte initiale de constats et d’enjeux internationaux, européens et nationaux

 

Resursi

Urban gardens are expanding around the world to encourage local production and consumption, social inclusion, dialogue and the adoption of a sustainable way of life. Indeed, whatever its shape, its size, each of them seeks the achievement of common objectives: social, educational, ecological, aesthetic, fun. Thus, they implement participative practices in their design, management and mode of operation.

Partners needed for KA104

Posoški razvojni center, enota Ljudska univerza Tolmin (Soča Valley Development Centre, department of HR)

We are a small adult education organisation (from Soča valley, West part of Slovenia), a young team of teachers who wish to gain new experiences in adult education. Although we are rather new regarding Erasmus projects, we can offer lots of experience providing adult education. Nevertheless, we feel there is still so much to learn and improve our provision.

Das Lerncafé Deutsch und PC ist ein kostenfreies Angebot des Grundbildungszentrums an der Volkshochschule im Bildungsforum Potsdam. Dort kann man kostenfrei und ohne Anmeldung Lesen und Schreiben üben. Eine Dozentin sowie ehrenamtliche Lernbegleitende unterstützen die Lernenden. Das Lerncafé richtet sich an deutschsprachige Erwachsene ab 16 Jahren.

3 Decembris 2019
Katrin Wartenberg
(de)
1 Komentāri

Lapas

Užsiprenumeruoti RSS - Dzīves prasmes