chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības e-platforma

 
 

Mācības kopienā

Koolitajate V mittekonverentsil “Koolituse headus” arutelu grupis jagasid sel teemal omi seisukohti eri põlvkondade koolitajad. Arutelus jäi kõlama seisukoht, et nii nagu peredes ja paljudes klubides, vabatahtlikes organisatsioonides jms, on meie koolitusgruppides enamasti eri põlvkondade esindajad. Arutelu motona valitud VANUS EI LOE vs VANUS LOEB saab uue tähenduse, kui lähtume täiskasvanuõppimise fundamentaalsest seisukohast, et KOGEMUS on õppimise ressursiks nii õppijale endale kui ka koolitajale ja teistele õppijatele. Inimese elukogemuses on biograafiline, kultuuriline, sotsiaalne ja ajalooline mõõde, mis teeb temast unikaalse kogemusega täiskasvanud õppija. Täiskasvanukoolitaja motoks on seega IGA ÕPPIJA ELUKOGEMUS LOEB.

Felika Tuul jagas arutelus osalejatega kogemust, mis jutustas Tartus sündinud lugu põlvkondadevahelisest õppest. Lugu räägib meestest, kes osalevad Meeste garaažis, mille motoks on „GARAAŽ – KOHT POMISEMISEKS, PÕIMUMISEKS, PANUSTAMISEKS, PAGEMISEKS JA PUHKAMISEKS!”

/lv/file/dsc6323jpg_dsc6323.jpg

Miks Meeste Garaaž? Felika sõnul on ülioluline, et pakutaks osalemis- ja õppimisvõimalusi ka meestele. Kui (vanemad) mehed kodus istuvad, siis nende vajadused ei tule välja. Haarates kaasa nii vanemaid, kui nooremaid mehi loob see võimaluse põlvkondadeüleseks kogemuste jagamiseks ja läbi selle uute oskuste õppimiseks. Nt õpetavad vanemad mehed noorematele (läbi elukogemuste jutustamise), sotsiaalseid oskusi. Meie kapitalistlik edukusele orienteeritud ühiskond seab meestele suuri rolliootusi – maskuliinne mees peab olema tundekülm ja edule ning karjäärile orienteeritud. See tekitab palju vaimse tervise probleeme. Tutvudes vanemate meeste elulugudega, mis sisaldavad väga raskeid katsumusi ja elumuutusi (II maailmasõda, riigikorra muudatused jm), võimaldab see noortel meestel õppida elutarkusi, mõista kuidas vaatamata raskustele edasi liikuda ja rõõmsameelseks jääda. Samuti loob kokkupuude vanema põlvkonnaga võimaluse murda stereotüüpe, et elu pärast tööelust kõrvalejäämist ei tähenda taandumist, vaid võib pakkuda mõtestatud tegevusi ja elurõõmu.

Vanemad mehed omandavad garaažis nooremalt põlvkonnalt nii praktilisi oskusi (IKT) ja saavad võtta uusi rolle (mentor, õppija, juht, osaleja jm). Kõige olulisem on ehk see, et neil on võimalus tunda end vajaliku ja väärtusliku kogukonnaliikmena. Suurt vaimset tuge saadakse läbi uue suhtlusvõrgustiku loomise/tekkimise.

Garaažimehed on altid teadmisi omandama. Nii korraldatakse erinevaid koolitusi uute teadmiste omandamiseks (vaimne ja füüsiline tervis, liiklus, esmaabi, keeleõpe jne). Korraldatakse ühiseid väljasõite, et tutvuda teiste riikide meestega ja nende eluoluga ning osaletakse/panustatakse kohalikku kogukonnaellu (lasteaialastega metsa istutamine, erinevad töötoad, talgud, kodukohvik jm). Üheskoos luuakse alus elukestvale õppele ja paremale toimetulekule.

Väikese ülevaate saab garaaži asutamise põhjuste ja tegutsemise kohta videoklipist

Felika kogemuslugu tõi esile mitmed positiivsed aspektid nagu meeste initsiatiivi ja vastutuse kasv enda tegevuste eest. See on ka täiskasvanute koolituses rakendatav andragoogiline põhiprintsiip, et täiskasvanud õppija on ennastjuhtiv ja vastutab oma õppimise eest. Selgus, et meeste garaažiga liitunud noorem põlvkond õpib vanemalt põlvkonnalt sotsiaalseid oskusi ning vanem põlvkond jälle noorematelt digioskusi.

Meeste garaaži kogemus tõstatas ka küsimusi, näiteks stereotüübid. Arutelu käigus selgus, et nii nagu igal erialal, on ka koolitajatel oluline vältida oma töös stereotüüpe. Kui erinevad põlvkonnad puutuvad tänapäeval vähe kokku, siis omistatakse stereotüüpe vastakuti (põlvkondade vaheline konflikt?). Näiteks keskealised kipuvad arvama, et nooremasse põlvkonda kuuluvad on laisad nuti-inimesed või meedia kajastab „erikohtlemist“ vajavat lumehelbekeste põlvkonda. Samuti on levinud stereotüübid eakate kohta, keda iseloomustatakse kapitalistlikus turumajanduses Tiina Tambaumi (2016) sõnul levinud stereotüüpide alusel, haiged, teistest sõltuvad, sotsiaalselt isoleeritud, õpi- ja arenemisvõimetud, isikupäratud inimesed. Nii jääb koolituse kontekstis inimeste elukogemusega arvestamine tahaplaanile ning vanemaealist õppijat nähakse kui vähe võimekaid, kellele tuleb anda lihtsat materjali ja teha talle jõukohaseid ülesandeid.

Arutelus osalenud koolitajad tõid sellele vastukaaluks väga positiivseid näiteid, kuidas peredes eri põlvkondade vahelised suhted ja üksteiselt õppimine on teadvustatud ja toimub hästi. Samuti on mitmed klubid, kus koos tegutsetakse ja üksteiselt õpitakse. Samuti Kaitseliit ja Naiskodukaitse. Nii arutledes jõuti tõdemusele, et võib-olla on ka see stereotüüp, et meil on põlvkondadevaheliseks suhtlemiseks ja õppeks palju stereotüüpe?

/lv/file/dsc6325jpg_dsc6325.jpg

Andragoogilistele seisukohtadele tuginedes on oluline, et täiskasvanud õppija saab luua teadmisi tähenduste vahetamise kaudu, toetudes enda varasematele kogemustele. Nii nagu maailmas elab korraga neli-viis põlvkonda, on ka täiskasvanute koolitusgrupid heterogeensed. Müürilehe (19.11.19) intervjuus „Ma ei tea üldse, mis vanadus ongi.” ütleb Hagi Šein, et erinevate kogemuste sümbioos annab midagi väga olulist ning kui eri põlvkonnad on koos ühes ruumis, ajavad üht teemat, mõtlevad samade asjade peale, on see tohutult produktiivne, hariv, kasulik, õpetlik ja hoiab ühiskonda ning kultuuri koos. Selline suhtumine on kooskõlas elukestvaõppe ideega. Juba 1981. aastal kirjutas Cross, et elukestev õpe ei ole privileeg ega õigus, vaid lihtsalt igaühe vajadus, nii noorele kui vanale, kes elavad üha kiirenevate muutustega perekonna- ja tööelus, kogukondades ning globaalses ühiskonnas. Inimene õpib kogu elu ja õppimine hõlmab inimese elu kõikides valdkondades (lifelong and life-wide learning). Elukestva õppe hariduspoliitilised eesmärgid on samuti inimest, kultuuri ja ühiskonda arvestavad. Nendeks on: a) inimese isiklik kasv ja eneseteostus; b) sotsiaalne kaasatus, ühtekuuluvus ja demokraatlik osalus; c) kultuuriline areng ja rikastamine ning d) majandusliku arengu edendamine ja tööhõive (Vargas, 2017). Õppimise keskmes on inimese terviklik areng, koosõppimine ning ühiskondlike probleemide koostöine lahendamine. Inimesed on tõhusad ning võimestatud, kui neil on mõjuvõimu ning ekspertsust otsustada enda elu üle (Slabina ja Aava, 2019). Kollegiaalne õppimine ja üksteise toetamine erinevates koostöövõrgustikes on ka põlvkondadevahelises õppes ülioluline.

Täiskasvanute koolitajatel on tähtis koolitusolukordades luua võimalusi, et eri põlvkondade õppijate rikas kogemus saaks ressursiks nii õppija kui ka koolitaja jaoks. Arutelus osalenud koolitajad tõid välja, et põlvkondadevaheliseks õppe eelduseks on usaldusväärne õhkkond, kus ollakse tolerantsed ja aktsepteeritakse kõiki.

Soovitused koolitajale said ühise arutelu käigus järgmised.

  • Paku suhtlemis- ja dialoogivõimalusi ning loo usalduslikud suhted kokkulepete abil.
  • Jää koolitajana iseendaks. 
  • Ära eelda ega oleta, pigem ole valmis üllatusteks.
  • Rakenda väärtuspõhist lähenemist, olles koolitajana ise eeskujuks.
  • Vaimustu õpetamisest ja õppijate õppimisest.

Koostöist õppimist eri põlvkondade vahel saab koolitusel teadlikumalt juhtida ja õppijatele nähtavaks teha. Kogedes koolitustel põlvkondadevahelise õppimise rikkust, võib see avaldada laiemat mõju, sest ollakse teadlikumad ja märgatakse senisest enam eri põlvkondadelt õppimise võimalusi töökeskkonnas, kogukonnas ja ühiskonnas. Nii võiks elukestva õppe humanistliku, sotsiaalse, kultuurilise ja majandusliku diskursuse kõrvale tõusta uus diskursus - põlvkondadevaheline elukestev õpe.

Професионалното развитие на кадрите заети в осъществяването на продължаващото обучение за възрастни се постига посредством:

To znowu My – czyli zespół Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) z Bielska-Białej. Tym razem chcemy podzielić się z odbiorcami treści Platformy Epale, kilkoma informacjami i uwagami z naszej ostatniej (trzeciej) mobilności do Portugalii w ramach realizacji projektu: „Culture Factor. Działania kreatywne jako wsparcie dla uczenia się przez całe życie”, którego celem jest poznanie i wymiana rozwiązań, modeli i form wspierania i organizowania procesu uczenia się przez całe życie osób dorosłych w ramach edukacji nieformalnej. Projekt jest ukierunkowany na poznanie ww. elementów w związku z wdrażaniem/ wykorzystywaniem elementów kulturalnych w procesie edukacyjnym jako czynnika służącego wzmocnieniu poziomu integracji oraz ułatwienia przekazu treści edukacyjnych oraz wprowadzaniu elementów ułatwiających przyswajanie wiedzy przez osoby dorosłe w trakcie ich uczenia się. Mobilność została dofinansowana przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”.

9 Decembris 2019
Jerzy Kraus
(pl)

Μία απλή και αληθινή συζήτηση από την οποία μαθαίνουμε τις προσωπικές ιστορίες εκπληκτικών ανθρώπων που ζουν στην Ιρλανδία και έχουν επιστρέψει στην εκπαίδευση ως μαθητευόμενοι ενήλικες. Το’ Every Day I'm Learning’ παρουσιάζει ‘ασυνήθιστες’ ζωές ανθρώπων που είναι ειλικρινείς και ευαίσθητοι.

Dritte Plätze verursachen wie Off-Site-Lösungen auch Offset- und Randeffekte. Sie bieten die Möglichkeit, eine kritische Analyse des Begriffs „Dritte“ sowie des Begriffs „Platz“ in Bezug auf Wirtschaft, Gebiet, Arbeit und Governance durchzuführen. Sie gestatten die gegenseitige Befruchtung und die Weitergabe von Wissen, ausgehend von einer Praxis von Räumen, indem andere Entwicklungsszenarien gedacht werden, die wir rund um die Dimension des franzöischen Begriffs „populaire“ diskutieren können (Zentralität der Arbeiterklasse, Schattenwirtschaft, außerschulische Bildung).

Third spaces as "out-of-place” spaces cause offset and edge effects. They offer the possibility of feeding a critical analysis on the notion of "third" as well as that of "place" in a relationship to the economy, territory, work and governance. They facilitate cross-fertilization and dissemination of knowledge using a space-based practice by imagining other development scenarios that could be discussed in a "popular" dimension (popular centrality, popular economy, popular education).

Jim Sheehan is Director of The Social and Health Education Project (SHEP). SHEP is a community education and development project founded in 1974 that is active in Cork, Kerry and Limerick. SHEP have used Erasmus+ Adult Education funding to support staff training and professional development since 2014.  Jim shares SHEP’s experience of using Erasmus+, and his advice for  organisations considering getting involved.

Dňa 20. novembra 2019 sa v  Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár s názvom „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?“. Na seminári na zúčastnilo takmer 60 odborníkov z verejnej správy a samosprávy, mimovládneho sektora, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj študenti andragogiky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

An informal and authentic conversation sharing the personal stories of amazing people who returned to education in Ireland as an adult learner. Every Day I'm Learning is real people opening up about their extrodinary lives, being both honest and vulnerable. In this podcast Dearbháil Lawless chats with adult learners as they describe overcoming their fears, taking up new opportunities and how education changed their life.

Resursi

Urban gardens are expanding around the world to encourage local production and consumption, social inclusion, dialogue and the adoption of a sustainable way of life. Indeed, whatever its shape, its size, each of them seeks the achievement of common objectives: social, educational, ecological, aesthetic, fun. Thus, they implement participative practices in their design, management and mode of operation.

La lingua è sempre portatrice di valori culturali che non sono affatto da sottovalutare in uno scambio comunicativo. Quest’ultimo, in una classe con studenti che parlano lingue differenti, è un processo molto complesso, che si realizza per gradi e che sa cogliere tutte le sfumature messe in atto per la sua promozione. Si tratta di uno scambio, di una conoscenza reciproca continua fra gli studenti, non solo relativamente a codici linguistici diversi, ma anche per ciò che concerne i modi di essere e di vedere di cui i codici linguistici stessi sono portatori.
4 Decembris 2019
Giorgio Rini
(it)

Resursi

Ogrody miejskie rozwijają się na całym świecie, aby zachęcać do lokalnej produkcji i konsumpcji, integracji społecznej, dialogu i podjęcia zrównoważonego stylu życia. Niezależnie od kształtu czy wielkości, tworzenie ogrodów służy do osiągnięcia wspólnych celów społecznych, edukacyjnych, ekologicznych, estetycznych i rozrywkowych. Dlatego też, ogród jako przestrzeń jest idealnym miejscem do wdrażania praktyk partycypacyjnych w projektowaniu, zarządzaniu i sposobie działania.

Partners needed for KA104

Posoški razvojni center, enota Ljudska univerza Tolmin (Soča Valley Development Centre, department of HR)

We are a small adult education organisation (from Soča valley, West part of Slovenia), a young team of teachers who wish to gain new experiences in adult education. Although we are rather new regarding Erasmus projects, we can offer lots of experience providing adult education. Nevertheless, we feel there is still so much to learn and improve our provision.

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre Nacionalinė suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!” prasidėjo Nacionalinei karjeros savaitei skirta E-pamoka būsiu_2030-aisiais: 10 ateities profesijų prezentacija, o ketvirtadienį, lapkričio 21 d. vyko Karjeros diena - Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos karys Renaldas Stuknys ir Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų 501 kuopos būrio vadas Zigmantas Gatelis viešėjo PSJMC.
3 Decembris 2019
Vitalija Banaitienė
(lt)
Ceturdiena 12 Decembris 2019, Finland

Ollaan ihmisiksi - ekosivistyneenä Euroopassa

Yhteinen tehtävämme on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä sivistysyhteiskunta. Haluamme tukea samaa kehitystä koko Euroopassa. Kuinka löydämme oikeat raiteet suomalaisina, eurooppalaisina ja maailmankansalaisina? Miten arkemme mukautuu ilmastonmuutokseen? Millaisen tulevaisuuden haluamme nähdä? Ja ennen kaikkea: kuinka olemme ihmisiksi toinen toisillemme, ympäristöä kunnioittaen? Tehtävä on suuri, mutta innostava. On aika koota kaikkien ajatukset yhteen.

VET traineeships,job shadowing,KA1,KA2,Courses

VET traineeships in Ankara(Turkey

As host organisation, we are able to welcome participants to make a European Voluntary Service, a Youth Exchange, a Mobility Training as well as Erasmus. We also offer language courses and cultural activities as host organisation.

Host organisation services in Ankara,Turkey.

The European Solidarity Corps brings together young people through volunteering, traineeships or employment to build a more inclusive society. Different types of projects can be funded, including ‘Solidarity Projects’, which take place here in Ireland and are thought up, developed and put into action by young people themselves.

Šī gada novembra sākumā Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs publiskoja savu jaunāko produktu – EBLIDA Matricu. Tas ir instrumentu kopums, kurš tiek piedāvāts Eiropas bibliotēkām, lai palīdzētu tām iesaistīties ilgtspējīgas attīstības programmas “Eiropa 2030” īstenošanā.

Looking for partners to join us on KA 205 Media Literacy and KA 204 Sustainable Life skills

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj - Društvo DISORA (Association for education and social development). We are located in Maribor, the second largest city in Slovenia. We are a non-profit NGO. We wish to contribute to positive and sustainable development in the field of education, culture, sports and social development.

We are looking for Erasmus+ KA2 - Strategic Partnerships for Education of Roma

We are looking for partners interested in collaboration on an Erasmus+ KA2 Strategic partnerships project aimed at Roma national minority population. The community of Roma people is one of the most underprivileged ethnic minorities in Europe. Less than 1% are university students and many have problems finishing secondary education if not even ground school. Undereducation leads to social exclusion, difficulties in finding jobs, use of addictive or illegal substances, domestic violence and problems with law enforcement.

​​​​​​​Lernen am dritten Ort?  Dieses Thema fasziniert Denis CRISTOL, Direktor für Technik und Ausbildung bei CNFPT, Associate Researcher am Paris Ouest Nanterre und Experte für pädagogische Innovationsthemen.  Erstens, weil der Begriff des Lernens, den er entwickelt und umsetzt, sich mit allen Bedingungen befasst, die den Akt des Lernens erleichtern. Und auch, weil der Ort ein relevanter und aufschlussreicher Indikator für die Konzeption von Training und Lernen ist. Dass sich unsere Ausbildungsstätten und Aulen vom Mittelalter bis heute wenig verändert haben, muss vielleicht eine Bedeutung haben, sagt er uns in als Einleitung. 
Third places for learning? This is a subject that fascinates Denis CRISTOL, Director of Engineering and Training Systems at CNFPT, Associate Researcher at Paris Ouest Nanterre, and expert in pedagogical innovation.  First of all, because the notion of “learnance” that he has developed and implemented addresses all the conditions that facilitate the act of learning. Also because place is a relevant and enlightening indicator of how we perceive training and learning. The fact that our training rooms and lecture theatres have changed very little since the Middle Ages cannot be without reason, he begins. 
Cycle Competence Centre (CYCLE CC) is the hub where educators can find training and guidance tools in 6 languages to help them introduce circular economy in different learning environments.

Lapas

Užsiprenumeruoti RSS - Mācības kopienā