Learning communities

Mācīšanās notiek kopienās, veido kopienas un palīdz tām augt.

 

Atbalstot pieņēmumu, ka mācīšanās ir izdevīga gan atsevišķiem izglītojamajiem, gan sabiedrībai kopumā, šis tematiskais fokuss pētīs, kā izveidot iekļaujošas mācību kopienas, apvienojot visu Eiropu. Īpaša uzmanība tiks veltīta šādiem tematiem: mācību pilsētas; trešās telpas un drošās telpas; lauku apvidi; ģimenes rakstpratības programmas; mācību kopienas darba vietā; jauna izpratne par mācību kopienām virtuālajās, fiziskajās un jauktajās mācību telpās; brīvprātīgie un kopienas attīstība; iniciatīvas, kas paredzētas sabiedrības neaizsargātākajām grupām.

 

Sašauriniet savus rezultātus

VALSTS

Iespējams izvēlēties vairākas vērtības