Resursu centrs

Resursu centrs

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Applied Filters

Pašvaldību atbalsts pieaugušo izglītībai Lietuvā un Igaunijā

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība īsteno Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektu “Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību” (MSAE) ar mērķis aktivizēt vietējās pašvaldības ieguldīt savu iedzīvotāju izglītībā un informētībā.Te varat iepazīties ar Lietuva un Igaunijas situācijas raksturojumu pieaugušo izglītībā.

Sākts | Publicēts 9 mēneši ago

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019. – 2020. gadam

Latvijas valdības apstiprinātais Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plānu 2 gadiem.

Plāns paredz iepriekšējā nozares politikas īstenošanas ciklā noteikto uzdevumu turpināšanu, aptverot 3 rīcības virzienus: Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un integrācijas sekmēšanu; Nacionālās identitātes: valodas un kultūrtelpas kopšanu; Integrācijas politikas koordināciju, sabiedrības procesu analīzi un jaunu pieeju izstrādi tajā.

Sākts | Publicēts 2 gadi ago

Eurydice ziņojums "Skolotāja profesija Eiropā: darba gaitu uzsākšana, izaugsme un atbalsts"

Eurydice ziņojumā skolotāja profesija ir analizēta sākot no sākumskolas līdz vidējās izglītības skolotājam valsts un pašvaldību finansētās skolās. Ziņojumā iekļautie Eurostat dati attiecas uz 2015. gadu, tiek izmantoti arī dati par 2016./2017. mācību gadu. Ziņojums apskata situāciju 28 ES dalībvalstīs, kā arī Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Šveicē, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Islandē, Lihtenšteinā, Melnkalnē, Norvēģijā, Serbijā un Turcijā, kopumā aptverot 43 izglītības sistēmas.

Sākts | Publicēts 3 gadi ago

Latvijas iedzīvotāju sportošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas paradumi

Pētījums «Latvijas iedzīvotāju sportošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas paradumi» ir veikts pēc Izglītības un Zinātnes ministrijas pasūtījuma ar mērķi noskaidrot 15-64 gadus vecu Latvijas iedzīvotāju fizisko aktivitāšu paradumus – iesaistīšanās biežumu fiziskajās aktivitātēs (sportā), sporta veidu vai sporta veida disciplīnu izvēli, fizisko aktivitāšu (sporta) norises vietu pieejamību respondentu dzīvesvietā (attiecīgajā pašvaldībā), respondenta personīgo resursu ieguldījumu fizisko aktivitāšu (sportā) vajadzībām.

Sākts | Publicēts 3 gadi ago

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas īstenošanas plāns 2019.-2020. gadam

Valdības apstiprinātais „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019. – 2020. gadam”. Kultūras ministrijas (KM) izstrādātais plāns paredz iepriekšējā nozares politikas īstenošanas ciklā noteikto uzdevumu turpināšanu. Pamatnostādnēs izvirzītie mērķi joprojām ir aktuāli saliedētas sabiedrības veidošanai.
Sākts | Publicēts 3 gadi ago