Resource Details
RESURSS

UNESCO ceļvedis “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: 2030”

Lai veicinātu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, publiskots UNESCO sagatavots ceļvedis “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: 2030”.

Ceļvedis  ir  globāls  ietvars izglītības ilgtspējīgai attīstībai īstenošanai no  2020.–2030. gada periodā ar mērķi veidot taisnīgāku un ilgtspējīgāku pasauli, vienlaikus veicinot 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Ceļvedis aktualizē piecas prioritārās darbības jomas:

  • politikas pilnveide,
  • mācību vides pārveide,
  • skolotāju darbspēju uzlabošana,
  • iespēju nodrošināšana jauniešiem un viņu mobilizēšana,
  • kā arī ilgtspējīgu risinājumu ieviešanas paātrināšana vietējā līmenī.

Tā mērķgrupas ir politikas veidotāji, izglītības iestāžu vadītāji, skolotāji, skolēni un studenti, kā arī jaunieši un kopienas.

 

UNESCO ceļvedis “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: 2030” (.pdf)

Resource Details
UNESCO_IIA_celvedis.
ISBN
978-9934-8876-7-3
Resursa autors(-i)
UNESCO
Resursa veids
Izpēte un ziņojumi
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Resource media
UNESCO_IIA_celvedis.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!