European Commission logo
Izveidot profilu
Resource Details
RESURSS

Tree Assessor - Kā izglītot koku vērtētājus? Rokasgrāmata izglītotājiem

Kad pirms dažiem gadiem pirmo reizi mēģinājām izstrādāt vadlīnijas koku vērtētāju apmācībai, mums bija diezgan vienkāršs mērķis. Mēs vēlējāmies apkopot labāko praksi un modeļus šajā jomā, ņemot vērā Vācijas un Polijas projekta "Ceļi dabai" pieredzi, un izveidot vienkāršu, bet efektīvu apmācību un kompetences testu, kas ļautu koku speciālistiem novērtēt koku drošību vidē un sniegt ieteikumus turpmākai rīcībai. Šis mērķis tika sasniegts ar sertificēta koku inspektora programmu Polijā, un tas mūs iedvesmoja izveidot līdzīgu programmu, taču paplašinātu ar padziļinātiem novērtējumiem, arī citās Centrālās Austrumeiropas (CAE) valstīs.

Tree Assessor projekta rezultātā ir paveikts daudz vairāk – ne tikai izstrādāts priekšlikums izglītības sistēmai, bet arī virkne rokasgrāmatu, kas ietver mācību saturu, kā arī palīglīdzekļus apmācāmajiem un pasniedzējiem. Šī rokasgrāmata ir viens no materiālu kopuma, kas izstrādāts koku novērtēšanas iestāžu neformālai apmācībai.

Šīs rokasgrāmatas saturu, kā arī citus Tree Assessor projektā izstrādātos materiālus var izmantot skolotāji skolās un augstskolās, ja tas tiek uzskatīts par noderīgu un atbilst mācību programmai un formālajiem nosacījumiem attiecīgajā iestādē.

Lai atvieglotu projektā izstrādāto rezultātu izmantošanu, esam tos aprakstījuši, pievienojot īsas instrukcijas un noderīgus padomus, kā arī konkrētus dokumentu paraugus, kas palīdz uzņemt mācību kursā vai kandidātu novērtēšanā. Paturot prātā neformālās izglītības sistēmu un to, ka gan pašreizējiem, gan topošajiem pasniedzējiem, iespējams, trūkst atbilstošas metodiskās sagatavotības, mēs papildinājām viņiem paredzēto palīglīdzekļu komplektu ar vispārīgām vadlīnijām, kā vadīt mācības, tostarp mācību metodiku, kas ir atsevišķs šīs rokasgrāmatas papildinājums.

Tradicionālo palīglīdzekļu papildinājums ir digitālais rīks – programmatūra, kas primāri ir tests kursu kandidātiem, kuru pēc paplašināšanas ar administratīvo daļu pasniedzēji var izmantot, lai sagatavotu testus apmācību kandidātiem un eksāmenus apmācību beidzējiem.

Resource Details
TreeAssessor_logo.
Resursa autors
Beata Pachnowska, A. Buza, F. Divós, J. Józefczuk, D. Kwiatkowska-Ciotucha, O. Krisans, M. Krynicki, G. Leiburgs, M.Medne, P. Sanecka, A. Spaile, J. Stolarczyk, P. Tyszko-Chmielowiec, K. Witkoś-Gnach, U. Załuska
Resursa veids
Atvērtie izglītības resursi
Publicēšanas datums
Dokumenta valoda
Latviešu
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!